Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nông sản vẫn nhập nhiều, xuất ít
12 | 08 | 2009
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu nông, thủy sản vẫn gặp khó khăn trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong tháng 7 năm nay đạt khoảng 1,4 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt gần 9,1 tỷ USD, giảm 5,23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó giảm mạnh là những mặt hàng lâm sản xuất khẩu, xếp thứ hai là thủy sản, chỉ có lúa gạo là vẫn giữ được thị trường và có dấu hiệu khởi sắc. Trong khi đó, các mặt hàng nhập khẩu để phục vụ nông nghiệp lại tăng cao.

Tổng lượng phân bón nhập khẩu 7 tháng đầu năm nay ước đạt hơn 2,2 triệu tấn, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Những mặt hàng nhập khẩu khác như: thuốc trừ sâu, gỗ và sản phẩm gỗ, thức ăn gia súc và nguyên liệu, lúa mì cũng tăng./.

(Theo VPA)Báo cáo phân tích thị trường