Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu phân bón giảm mạnh về lượng và giá trị
07 | 10 | 2014
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 9/2014 đạt 417 nghìn tấn với giá trị 148 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu phân bón 9 tháng năm 2014 đạt gần 2,91 triệu tấn với kim ngạch nhập khẩu đạt 938 triệu USD, giảm 14,2% về lượng và giảm 26,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm URE ước đạt 151 nghìn tấn với giá trị 46 triệu USD, giảm mạnh cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2014 với mức giảm lần lượt là 73,8% và 76,4%; khối lượng nhập khẩu phân SA ước đạt 730 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu 98 triệu USD, giảm 14,7% về lượng và giảm mạnh 36% về giá trị.

Nguồn phân bón nhập khẩu chủ yếu là từ Trung Quốc, chiếm 49,2% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc trong 8 tháng năm 2014 đã giảm 8% về lượng và giảm 21,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Nguồn: Bộ NN&PTNT
 


Báo cáo phân tích thị trường