Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chính sách tiền tệ của Ấn Độ không tác động tới thu mua tạm trữ gạo
10 | 01 | 2017
Chính sách phi tiền tệ hóa không có tác động tiêu cực lên chương trình thu mua tạm trữ gạo do Tập đoàn Lương thực Ấn Độ (FCI) và các công ty thuộc sở hữu chính phủ triển khai. Sản lượng gạo tương đương lúa thu mua từ nông dân trong năm tài khóa 2016/17 bắt đầu từ 1/10/2016 đến nay đã vượt 22 triệu tấn, cao hơn 17% so với cùng kỳ năm tài khóa trước.

Các bang như Punjab, Haryana và Chhattisgarh đã hoàn thành kế hoạch thu mua tạm trữ trong vụ này, đều cho biết sản lượng thu mua cao hơn năm ngoái, chủ yếu nhờ thời tiết thuận lợi và cơ chế trợ cấp giá tối thiểu (MSP) bằng tiền mặt cho nông dân vào tài khoản ngân hàng.

Trong cả năm tài khóa 2015/16, các cơ quan chính phủ Ấn Độ đã thu mua hơn 34 triệu tấn gạo từ nông dân và năm nay, FCI đặt mục tiêu thu mua 33 triệu tấn để đảm bảo có đủ gạo dự trữ trong kho trung tâm.

india-rice-procurement-1

FCI cho biết chính sách phi tiền tệ hóa của chính phủ không tác động lên hoạt động thu mua tạm trữ do tiền thanh toán cho nông dân được chuyển vào các tài khoản ngân hàng tại tất cả các bang ngoại trừ Punjab và Haryana, nơi MSP được chuyển vào các tài khoản của các cơ quan ủy thác. Các cơ quan ủy thác sau đó sẽ chuyển tiền mặt vào các tài khoản của nông dân bán lúa cho chính phủ.

Hồi đầu tháng 6/2016, chính phủ Ấn Độ đã tăng giá MSP cho lúa thêm 60 Rupee, lên 1.470 Rupee/quintal trong năm tài khóa 2016/17. Sau khi được thu mua, lúa được chuyển cho các nhà chế biến và FCI sẽ nhận gạo gạo, sau đó được phân bổ theo chương trình PDS và một phần được giữ lại trong các kho dự trữ khổng lồ của nước này.

Theo Financial ExpressGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường