Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cao su của Bờ Biển Ngà tăng 22%
02 | 02 | 2017
Năm 2016, xuất khẩu cao su của Bờ Biển Ngà đạt 533.913 tấn, tăng gần 22% so với năm 2015. Bờ Biển Ngà là nước sản xuất cacao hàng đầu thế giới và cũng là nước sản xuất cao su tự nhiên lớn nhất châu Phi.

Năm 2016, xuất khẩu cao su của Bờ Biển Ngà đạt 533.913 tấn, tăng gần 22% so với năm 2015. Bờ Biển Ngà là nước sản xuất cacao hàng đầu thế giới và cũng là nước sản xuất cao su tự nhiên lớn nhất châu Phi.

Xuất khẩu cao su của Bờ Biển Ngà liên tục tăng trong những năm gần đây do nông dân tìm kiếm các nguồn sinh kế có triển vọng ổn định hơn, dẫn tới tăng chuyển đổi cây trồng từ cacao sang cao su.

Theo ReutersGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường