Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo triển vọng hàng hóa WB: Nông sản
06 | 11 | 2017
Báo cáo triển vọng hàng hóa WB: Nông sản

Sự suy yếu của giá hàng hóa nông sản bắt đầu từ đầu năm 2017, kéo dài đến suốt quý 3. Chỉ số giá nông sản của Ngân hàng Thế giới giảm gần 1% với phần lớn các thị trường nông sản đều đang có nguồn cung dồi dào. Các hàng hóa nông sản giảm giá, bao gồm ngô, gạo và các hàng hóa thực phẩm khác, như đường, mặc dù giá các loại dầu và bột  tăng 1% do giá đậu tương tăng. Giá đồ uống tăng nhẹ nhờ giá cà phê, Giá các nguyên liệu thô giảm nhẹ.

Chỉ số giá nông sản được dự báo giảm nhẹ trong năm 2017 trước khi tăng nhẹ 1% trong năm 2018 do sản xuất ngũ cốc trong vụ hiện tại được dự báo giảm.

Giá ngũ cốc được dự báo sẽ duy trì ổn định trong năm 2017 và tăng 2% trong năm 2018. Giá các loại dầu và bột dự báo tương đồng với diễn biến giá ngũ cốc. Giá đồ uống được dự báo giảm gần 8% trong năm 2017 và tăng nhẹ trong năm 2018. Giá nguyên liệu thô được dự báo tăng hơn 2% trong năm 2017 và thậm chí tăng mạnh hơn trong năm 2018. Nhìn chung, báo cáo dự báo tháng 10 của World Bank không điều chỉnh dự báo giá nông sản so với báo cáo tháng 4/2017. Trong trung hạn, giá các hàng hóa nông sản được dự báo tăng lũy kế 3% đến năm 2020, một mức tăng rất nhỏ so với giai đoạn hậu 2011.

Các rủi ro dẫn đến các dự báo này khá hạn chế. Các hình thái thời tiết tiêu cực trên phạm vi toàn cầu được dự báo sẽ không xuất hiện trong năm tới. Nỗi lo trước đó về La Nina đã không trở thành hiện thực. Các chính sách trợ cấp cho các nhà sản xuất nông nghiệp trước tình hình giá thấp là các sự kiện rải rác và không tác động lên giá trên phạm vi toàn cầu. Tác động của sản xuất nhiên liệu sinh học, trước đây vốn có tác động lớn lên giá hàng hóa nông sản trong những năm bùng nổ phát triển, cũng đang bị triệt tiêu.

Theo  World Bank (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường