Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lũ lụt gây thiệt hại cao hơn dự báo đối với sản xuất gạo Thái Lan
06 | 12 | 2017
Thiệt hại do lũ lụt gây ra cao hơn dự báo đối với sản xuất gạo thơm của Thái Lan là nguyên nhân chính dẫn đến USDA hạ dự báo sản lượng gạo thơm Thái Lan niên vụ 2017-18. Tuy nhiên, năng suất trung bình tăng sẽ giúp sản xuất lúa gạo nói chung của Thái Lan niên vụ 2017-18 vượt sản lượng lúa gạo niên vụ 2016-17.

“Dự báo điều chỉnh cho niên vụ 2017-18 cho thấy tổng sản lượng gạo Thái Lan vẫn cao hơn 6% so với niên vụ 2016-17 trong vụ sản xuất chính do năng suất cải thiện bù đắp thiệt hại sản xuất do lũ lụt, đặc biệt là tại khu vực Đông Bắc nước này”, USDA nhấn mạnh. “Sản xuất lúa gạo thơm được điều chỉnh giảm nhẹ xuống còn 6,7 triệu tấn do ảnh hưởng của lũ lutu, nhưng vẫn tăng 2% so với sản lượng lúa gạo thơm niên vụ 2016-17 nhờ năng suất tăng tới 20 – 30% tại các vùng đất cao. Đồng thời, sản xuất lúa gạo nếp được dự báo đạt 5,3 triệu tấn, tăng 2% so với niên vụ 2016-17, chủ yếu nhờ tăng diện tích, đặc biệt là tại các khu vực đất cao tại đông bắc Thái Lan do giá bán cao, hấp dẫn nông dân mở rộng sản xuất. Sản lượng lúa gạo trắng được dự báo tăng lên 8 – 9 triệu tấn, tương đương tăng 10 – 15% so với niên vụ 2016-17 do phục hồi diện tích canh tác so với niên vụ trước – khi chính phủ quyết định ngừng cung ứng dịch vụ thủy lợi cho sản xuất lúa vụ chính niên vụ 2016-17”.

Hồi đầu tháng 11 vừa qua, xấp xỉ 70 – 80% sản xuất lúa gạo vụ chính trong năm thương mại 2017-18 của Thái Lan đã được thu hoạch xong. Xuất khẩu gạo Thái Lan trong năm thương mại 2017-18 được dự báo đạt 11 triệu tấn, khi mà kim ngạch xuất khẩu gạo trong 10 tháng đầu năm 2017 đã đạt 9,2 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu nhờ tăng xuất khẩu gạo đồ sang châu Phi và Trung Đông.

“Xuất khẩu gạo đồ của Thái Lan trong 10 tháng đầu năm 2017 đạt 2,6 triệu tấn, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016-17 nhờ phục hồi sản xuất lúa gạo trắng vụ hai niên vụ 2016-17. Xuất khẩu gạo trắng cũng tăng chủ yếu nhờ xả kho gạo dự trữ chính phủ. Từ tháng 1/2017, chính phủ Thái Lan đã bán 3,2 triệu tấn gạo làm thực phẩm từ các kho gạo chính phủ, và hiện kho gạo chính phủ không còn gạo chất lượng làm thực phẩm. Xuất khẩu gạo trắng vụ cũ từ các kho gạo chính phủ có giá rẻ hơn từ 2 – 4% so với giá gạo trắng vụ mới”.

Theo World Grain (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường