Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu thịt heo của Pháp giảm trong năm 2023
16 | 04 | 2024
Nhập khẩu thịt heo của Pháp tăng mạnh vào năm 2021 và 2022, sau đó giảm trong năm 2023.

Nguồn: www.3tres3.com

Tổng khối lượng tất cả các sản phẩm thịt heo nhập khẩu vào Pháp đều giảm trong năm 2023, sau khi tăng mạnh vào năm 2021 và 2022. Khối lượng ước tính là 605.000 tấn quy đổi thân thịt (-5,5% so với năm 2022) cộng thêm 78.000 tấn nội tạng.

Tây Ban Nha vẫn là nhà cung cấp thịt heo tươi và đông lạnh chính của Pháp, chiếm 66% lượng nhập khẩu. Tiếp theo là Đức (8%), sau nữa là Anh (8%). Năm 2023, các doanh nghiệp Tây Ban Nha đã xuất khẩu 210.000 tấn (quy đổi thân thịt) thịt heo tươi và thịt đông lạnh sang Pháp (+6,8%), chủ yếu là thịt đùi lóc xương và thịt bụng cùng với 67.000 tấn (quy đổi thân thịt) thịt heo đã qua chế biến (+7,2%), 5.000 tấn mỡ (+10,9%), và 33.000 tấn nội tạng (-1,1%). Nhập khẩu thịt heo từ Đức, nhà cung cấp lớn thứ hai của Pháp, giảm 25.000 tấn (-19,8%), có thể do hoạt động giết mổ của nước này giảm. Lượng nội tạng cũng giảm (-10,2%). Cuối cùng, nhập khẩu thịt đã qua chế biến và xúc xích, sau khi tăng mạnh vào năm 2022 đã quay trở lại mức thấp hơn vào năm 2023 (tương đương 74.000 tấn thân thịt, -29,7% so với năm 2021) có thể là do tác động của việc giảm đàn heo tồn một lần liên quan đến sự xuất hiện của dịch tả heo châu Phi ở Đức. Ý là nhà cung cấp lớn thứ ba của Pháp về mặt giá trị, chủ yếu cung cấp thịt đã qua chế biến (51.000 tấn quy đổi thân thịt vào năm 2023, +4,9%, bao gồm 8.500 tấn thịt nguội) và mỡ (10.000 tấn, -5,9%).

Các nhà cung cấp chính thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo sang Pháp (đơn vị tấn quy đổi thân thịt). Nguồn: 333 dựa trên dữ liệu từ France AgriMer. 
Các nhà cung cấp chính thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo sang Pháp (đơn vị tấn quy đổi thân thịt). Nguồn: 333 dựa trên dữ liệu từ France AgriMer. 

Pháp chủ yếu nhập khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, các sản phẩm đã cắt xẻ chuyên sâu dành cho các nhà sản xuất chế biến thịt của Pháp và các sản phẩm chế biến sẵn để tiêu thụ, được bán trong các siêu thị và cửa hàng ăn uống. Tổng giá trị nhập khẩu của Pháp ước tính đạt 2,2 tỷ euro trong năm 2023, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.3tres3.com
Báo cáo phân tích thị trường