Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 3 tháng đầu năm 2024 đạt gần 3,54 tỷ USD
02 | 05 | 2024
3 tháng đầu năm 2024 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 3,54 tỷ USD, tăng 25,8% so với 3 tháng đầu năm 2023.
Nguồn: Vinanet.vn
 
Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 3/2024 đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 69,5% so với tháng 2/2024 và tăng 14,1% so với tháng 3/2023
Tính chung 3 tháng đầu năm 2024 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 3,54 tỷ USD, tăng 25,8% so với 3 tháng đầu năm 2023.
Nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ, riêng thị trường này đã chiếm tới 53,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 1,89 tỷ USD, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước, riêng tháng 3/2024 xuất khẩu sang thị trường này đạt 702,51 triệu USD, tăng 90% so với tháng 2/2024 và tăng 16,4% so với tháng 3/2023.
Bên cạnh đó là một số thị trường cũng đạt kim ngạch cao như: Nhật Bản đạt 422,22 triệu USD, chiếm 11,9%, giảm 1,5%; Trung Quốc đạt 482,18 triệu USD, chiếm 13,6%, tăng 28,9%; Hàn Quốc 177,21 triệu USD, chiếm 5%, giảm 14,7%. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Đông Nam Á đạt 69,67 triệu USD, chiếm 2%, tăng 9,8%; Xuất khẩu sang thị trường EU đạt 151,18 triệu USD, chiếm 4,3%, tăng 33,5%

Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm 2024 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với 3 tháng đầu năm 2023.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 3 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/4/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 3 tháng đầu năm 2024 đạt gần 3,54 tỷ USD
 

 

 Báo cáo phân tích thị trường