Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường của Brazil nửa đầu tháng 6/2024 tăng so với dự kiến
08 | 07 | 2024
Theo dữ liệu mới công bố của Hiệp hội Mía đường Brazil (UNICA), sản lượng đường và mía ép ở khu vực miền Trung – Nam của Brazil trong nửa đầu tháng 6/2024 cao hơn so với dự kiến. Điều này cho thấy, hoạt động của các nhà máy tại quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới đã được cải thiện.

Nguồn: vinanet.vn

Sản lượng đường của Brazil nửa đầu tháng 6/2024 tăng so với dự kiến

UNICA cho biết, trong nửa đầu tháng 6/2024 các nhà máy đã sản xuất 3,12 triệu tấn đường, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.
Một cuộc khảo sát với các nhà phân tích của S&P Global Commodity Insights dự kiến sản lượng đạt 2,92 triệu tấn. Tổng lượng mía ép đạt 49 triệu tấn, tăng 20,48% so với cùng kỳ năm 2023. Còn các nhà phân tích dự đoán sản lượng mía ép đạt 46,2 triệu tấn.
Mặc dù các nhà máy đã cải thiện năng suất, nhưng thị trường vẫn lo ngại về sản lượng trong vụ mùa tới, bởi hàm lượng đường (TRS) trên cây mía thấp cho thấy cây trồng phát triển không lý tưởng.
Sản lượng ethanol tăng 18% lên 2,24 tỷ lít, cao hơn so với kỳ vọng của thị trường, do doanh số bán hàng ở thị trường nội địa tăng. Theo UNICA, doanh số bán ethanol tăng 17% trong nửa đầu tháng 6/2024.


Báo cáo phân tích thị trường