Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Các tỉnh phía Nam: gần 60.000 ha lúa bị nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá
09 | 08 | 2007
Theo Cục Bảo vệ Thực vật ( BVTV), đến nay diện tích lúa bị nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL,LXL) tại các tính phía Nam đã gia tăng đến mức 10% (gần 60.000 ha) trên tổng diện tích lúa vụ thu đông và mùa hiện diện trên đồng ruộng. Nếu nguồn bệnh không được tiêu hủy sớm thì nguy cơ gây nên đại dịch cho lúa đông xuân tới là không tránh khỏi và sẽ đe dọa đến an ninh lương thực quốc gia.

Mặc dù đã có chủ trương cắt vụ, giãn vụ và thực hiện Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng ngay trong tỉnh, huyện vẫn còn nhiều diện tích lúa nhiễm bệnh VL,LXL, lúa chét, gốc rạ chưa được tiêu hủy triệt để. Đây chính là nguy cơ lây lan nguồn bệnh tại chỗ sang lúa đông xuân. Bài học thực tiễn từ vụ hè thu cho thấy, bệnh VL,LXL mới phát sinh có 456 ha tại tỉnh Đồng Tháp và Long An (24/3/2006), nhưng sau 5 tháng phòng chống dịch đã gia tăng gấp 100 lần tại khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; mức độ nhiễm bệnh từ chỗ dưới 3% diện tích gieo trồng, nay đã tăng lên 10% (mức phải công bố dịch). Nguyên nhân chủ yếu là công tác tiêu hủy ruộng lúa bị nhiễm bệnh chưa được lãnh đạo chính quyền địa phương quan tâm đúng mức và ý thức người dân chưa cao, chính sách hỗ trợ tiêu hủy còn thấp nên chưa khuyến khích nông dân tiêu hủy lúa nhiễm bệnh.

Trước tình hình cấp bách nêu trên, Ban Chỉ đạo của Bộ kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố dịch VL,LXL trên lúa mùa tại các tỉnh phía Nam và báo cao Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tổ chức tháng ra quân đồng loạt tiêu diệt nguồn bệnh VL,LXL và vệ sinh đồng ruộng./.


(Nguồn tin: TTXVN)
Báo cáo phân tích thị trường