Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung Quốc sẵn sàng bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy sản Inđônêxia
17 | 09 | 2007
Cuối cùng Trung Quốc đã chấp nhận yêu cầu của Inđônêxia bỏ lệnh cấm tạm thời đối với thủy sản nhập khẩu từ nước này. Ông Martani Huseini, tổng giám đốc phụ trách tiếp thị và chế biến thủy sản của Inđônêxia khẳng định Trung Quốc sẽ sớm mở cửa cho thủy sản xuất khẩu của Inđônêxia.
Cuối cùng Trung Quốc đã chấp nhận yêu cầu của Inđônêxia bỏ lệnh cấm tạm thời đối với thủy sản nhập khẩu từ nước này. Ông Martani Huseini, tổng giám đốc phụ trách tiếp thị và chế biến thủy sản của Inđônêxia khẳng định Trung Quốc sẽ sớm mở cửa cho thủy sản xuất khẩu của Inđônêxia.
Trung Quốc đã cử một phái đoàn thanh tra an toàn thực phẩm đến Inđônêxia để trực tiếp kiểm tra an toàn thực phẩm ở nước này. Trung Quốc dự định sẽ hỗ trợ về kỹ thuật và chuyên gia để nâng cao tiêu chuẩn chất lượng vì họ cho rằng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm phải được làm đồng bộ trên thế giới. Inđônêxia cũng có ý định hợp tác để duy trì mối quan hệ với Trung Quốc.
Trong cuộc thương thảo mới đây, hai nước đã đồng ý ký biên bản ghi nhớ về tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm. Thỏa thuận Công nhận lẫn nhau (MRA) sẽ được ký để bổ trợ cho vấn đề này.
MOU này có các cơ chế hợp tác trong việc nhập khẩu thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng cũng như giải quyết các vấn đề về an toàn thực phẩm.
Sau này sẽ không khu vực nào được cấp chứng thư mà không xác định được người ký chứng thư đó. Các quan chức khu vực cấp chứng thư vệ sinh phải gửi tài liệu về việc ký chứng thư lên chính phủ. Chính phủ phải nắm được ai chịu trách nhiệm cấp chứng thư.
Dự kiến MOU này có thể được ký tại cuộc họp bộ trưởng ASEAN-Trung Quốc về vấn đề kiểm tra, thanh tra và kiểm dịch chất lượng ở Nam Ninh, Trung Quốc vào tháng 10 tới.
 


Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường