Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
100 thương hiệu đoạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2007
09 | 10 | 2007
Ngày 7-10, Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam đã tổ chức tổng kết 5 năm triển khai giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt” và tổ chức trao giải cho 100 thương hiệu đoạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2007.

Theo Ban tổ chức, trong 3 năm đầu, việc bình chọn DN được chia theo 20 nhóm ngành hàng, mỗi ngành hàng bình chọn tối đa 10 sản phẩm tiêu biểu nhất để trao giải thưởng. Từ năm 2006, để phù hợp với quy mô và sự phát triển của nền kinh tế, số lượng nhóm ngành hàng tăng lên 25, còn quy trình bình chọn giải thưởng được thực hiện qua nhiều vòng: đăng ký, đề cử, sơ tuyển…

Năm nay, Ban tổ chức chủ trương giải thưởng Sao Vàng Đất Việt sẽ được nâng cao tiêu chí bình chọn theo các chuẩn mực quốc tế, để xây dựng giải thưởng trở thành thương hiệu của những thương hiệu mạnh nhất Việt Nam. Giải thưởng chỉ bình chọn và trao cho 100 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam, không bình chọn cho sản phẩm. Vì vậy, các thương hiệu được nhận giải thưởng năm nay đều có tính cạnh tranh quốc tế tốt, có tiếng trên thương trường như: PetroVietnam, BIDV, FPT, Cà phê Trung Nguyên…Theo sggp.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường