Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Làng nghề Ngọc Động (Hà Nam)
04 | 12 | 2007
Làng nghề Ngọc Động (xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) có truyền thông sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ có nguồn gốc nguyên liệu từ mây, giang và tre, v.v… từ lâu đời. Đặc biệt, đây là làng nghề duy nhất sản xuất mây, giang và tre theo hình thức “xuyên” (hay “xiên”) tại miền Bắc.
Hiện nay, gần như 100% các hộ gia đình trong làng (550 hộ và trên 2450 nhân khẩu) đều tham gia sản xuất mây, giang và tre xiên. Hoạt động của làng nghề còn mang lại việc làm và thu nhập cho trên 8000 khẩu trong toàn xã Hoàng Đông, và hàng chục ngàn người tại địa bàn các tỉnh khác ở miền Bắc, miền Trung. Phần lớn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mây tre đan hiện có của xã đều nằm trên địa bàn làng nghề Ngọc Động.

… Mua mây, giang từ vùng rừng

… Sơ chế giang

… Đan “xiên”

… Tạo màu cho sản phẩm

… Phơi dưới trời nắng hoặc sấy khô bằng máy

… Phòng trưng bày sản phẩm

Nguồn: AGROINFO

Liên hệ với người đăng tin: Trần Lan Phương, e-mail: tranlanphuong@agro.gov.vnNgô Vi Dũng - ngovidung@agro.gov.vn oi
Báo cáo phân tích thị trường