Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thông tin mới về tình hình xuất khẩu cao su qua cửa khẩu Móng Cái
29 | 08 | 2007
Hai tuần đầu tháng 10, giá cao su xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái hiện đã tăng thêm 400NDT/tấn do nhu cầu nhập khẩu mặt hàng cao su của thị trường Trung Quốc đang tăng mạnh.
Phía Trung Quốc cũng đã áp dụng biện pháp giảm các loại thuế nhập khẩu đối với mặt hàng cao su để các doanh nghiệp mở rộng hoạt động nhập khẩu. Hiện nay các doanh nghiệp Trung Quốc đang tập trung nguồn vốn lớn và chấp nhận biện pháp tăng giá nhập khẩu để thu hút hàng cao su qua cửa khẩu tiểu ngạch và cửa khẩu chính ngạch. Tại cửa khẩu tiểu ngạch sản lượng cao su xuất đang ở mức trung bình 900tấn/ngày. Ở cửa khẩu chính ngạch, sản lượng xuất đạt trung bình 700tấn/ngày, trong đó có 200 tấn mủ Latex.


Báo cáo phân tích thị trường