Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự kiến kim ngạch xuất khẩu cà phê năm 2008 đạt 1,8 tỷ USD
24 | 01 | 2008
Năm 2008, dự kiến kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt 1,8 tỷ USD với khối lượng xuất khẩu đạt 1,1 triệu tấn, giảm 8,3% về lượng và 1,3% về trị giá. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê năm tới vẫn có những thuận lợi về giá và thị trường.
Hiện nay, chất lượng cà phê là một yếu tố quan trọng để nâng giá trị xuất khẩu và các doanh nghiệp hầu như chưa áp dụng xuất theo TCVN 4193. Việc sơ chế cà phê của Việt Nam hiện nay chưa phát triển kịp với sự phát triển nhanh chóng của sản xuất. Vì vậy, cà phê hạt xuất khẩu có chất lượng không cao. Tổng thất sau thu hoạch để khá lớn, giá xuất khẩu thường thấp hơn 10% giá các sản phẩm cùng loại trên thế giới. Mặt khác, hơn 80% cà phê được sản xuất ra là từ các hộ nông dân sản xuất nhỏ, thiếu các điều kiện sơ chế tối thiểu, chủ yếu chế biến thủ công như xát tươi, phơi khô.. Các doanh nghiệp kinh doanh, đại lý mua cà phê cũng thiếu hệ thống kho tàng và thiết bị chế biến.
Để có thể giải quyết các tồn tại nêu trên, một số biện pháp phát triển ngành cà phê Việt Nam là: Nâng cao chất lượng cà phê Việt Nam và sản xuất cà phê giá trị gia tăng, đồng thời mở rộng các chủng loại mặt hàng cà phê. Sản xuất cà phê chất lượng cao, cà phê hữu cơ, cà phê đặc biệt, hảo hạng. Có nghiên cứu khoa học chuyển dịch cơ cấu sản phẩm robusta và arabica. Đổi mối công nghệ, thiết bị chế biến, khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhà nước phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Đẩy mạnh xuất khẩu cà phê theo tiêu chuẩn TCVN193-2001. Nỗ lực xây dựng thương hiệu cà phê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét xây dựng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn chất lượng TCVN 4193: 2005 đối với cà phê xuất khẩu, trước mắt chưa áp dụng tiêu chuẩn chất lượng TCVN 4193: 2005 đối với cà phê xuất khẩu.


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường