Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công ty Nông thổ sản I
25 | 01 | 2008
Địa chỉ 63 - 65 Ngô Thị Nhậm, Hà Nội Tỉnh/T.Phố Hà Nội Điện thoại +84 (4) 9712767 Fax +84 (4) 9712768 E-mail agrexim@hn.vnn.vn Website

Lĩnh vực HĐ: Thương mại và sản xuất nông sản, thực phẩm, phân bón, hóa chất nông nghiệp


Báo cáo phân tích thị trường