Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Miễn thu bốn loại phí
28 | 02 | 2008
Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn danh mục bốn loại phí sẽ được miễn thu.

Theo đó, sẽ miễn thu phí, lệ phí đăng ký kết hôn, phí an ninh, trật tự; phòng, chống thiên tai; lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và lệ phí địa chính.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành  thực hiện miễn thu lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới đối với: khai sinh, kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch. Việc cấp sổ hộ khẩu gia đình, cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể, giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (sổ tạm trú) cũng được hoàn toàn miễn phí

Đối với việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, các hoạt động đăng ký nuôi con nuôi, nhận cha, mẹ con, cấp bản sao các giấy tờ về hộ tịch, xác nhận hoặc thực hiện các việc đăng ký hộ tịch khác vẫn thực hiện thu lệ phí theo quy định hiện hành.


Về lệ phí chứng minh nhân dân, miễn thu khi cấp mới chứng minh nhân dân, bao gồm cả trường hợp cấp chứng minh nhân dân do hết hạn sử dụng. Trường hợp cấp lại, cấp đổi chứng minh nhân dân do bị mất, hư hỏng không sử dụng được, thay đổi các nội dung ghi trong chứng minh nhân dân, thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi cấp tỉnh… vẫn thực hiện thu lệ phí theo chế độ quy định.


Đối với lệ phí địa chính: miễn phí khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.


Đối với các hoạt động khác như: Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; trích lục bản đồ địa chính, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vẫn thực hiện thu lệ phí theo chế độ quy định.Nguồn: baothuongmai.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường