Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bỏ thuế thu nhập bổ sung từ chuyển nhượng đất
17 | 03 | 2008
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ về Đề án sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế dự kiến giảm từ 28% xuống còn 25%, đồng thời bỏ thu thuế bổ sung với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.
Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành từ năm 2003 quy định thuế suất 28% và đã được giữ nguyên 4 năm qua trong khi nhiều nước trên thế giới và khu vực đã mấy lần giảm để thu hút đầu tư. Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị hạ mức thuế suất phổ thông từ 28% xuống 25%, đồng thời bỏ thu thuế bổ sung đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, để áp dụng chung mức thuế suất của hoạt động kinh doanh bất động sản.

Đối với các khoản ưu đãi thuế, Bộ Tài chính đề nghị giữ nguyên mức ưu đãi cao nhất với thuế suất 10% trong 15 năm và miễn thuế tối đa trong 4 năm và giảm 50% số thuế tối đa trong 9 năm tiếp cho các doanh nghiệp mới thành lập, hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn… Đối với các trường hợp đặc biệt thì có thể được hưởng thuế suất 10% trong thời gian dài hơn theo quy định của Chính phủ.

Thời gian ưu đãi thuế bắt đầu từ năm đầu tiên mà doanh nghiệp có doanh thu. Ngoài ra, dự thảo Luật còn quy định ưu đãi cho tất cả các doanh nghiệp. Hằng năm doanh nghiệp được trích đến 10% thu nhập trước khi tính thuế hàng năm để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ nhằm tạo thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư phát triển.Nguồn: vnExpress
Báo cáo phân tích thị trường