Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội chợ thương mại quốc tế việt nam lần thứ 18 - vietnamepo 2008
01 | 04 | 2008
Thời gian: 9 - 13/04/2008
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
Ngành hàng: Thương mại
Đơn vị tổ chức: Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại - Vinexad (9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel: 04.8255512, Fax: 04.8248137)Báo cáo phân tích thị trường