Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê Côlômbia tháng 5/2008
21 | 06 | 2008
Theo Liên đoàn sản xuất cà phê Côlômbia, xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 5/2008 đã đạt 842.000 bao về lượng, tăng so với 786.000 bao cùng tháng năm trước.^
Tuy nhiên, sản lượng cà phê trong nước tháng 5/2008 lại giảm từ 994.000 bao xuống còn 820.000 bao. Liên đoàn không đưa ra nguyên nhân nào trực tiếp gây ra sự sụt giảm sản lượng này.

Trong 12 tháng kể từ tháng 6/2007 đến tháng 5/2008, Bờ Biển Ngà đã sản xuất được 13,17 triệu bao, tăng từ mức 12,01 triệu bao của cùng giai đoạn này 1 năm trước, trong khi đó xuất khẩu cà phê trong 12 tháng kể trên cùng tăng từ 11,1 triệu bao lên 11,87 triệu bao.

Vụ thu hoạch cà phê nửa cuối năm nay tại đất nước sản xuất cà phê lớn thứ 3 thế giới có thể sẽ bị thiệt hại do mưa lớn và thời tiết không thuận lợi tại vùng trồng chính.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường