Kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Báo cáo Thủy sản

# Tên ấn phẩm Ngôn ngữ Ngày phát hành Số trang Giá bán
ho tro truc tuyen hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : Đt: 04.3.9725153 - fax: 04.9726949 email:banhang_agro@yahoo.com  
1   Báo cáo thường niên thị trường thủy sản năm 2016 và triển vọng năm 2017  Tiếng Việt  23/01/2017  60  Liên hệ 012.88.256256
2   Báo cáo thường niên thị trường thủy sản năm 2015 và triển vọng năm 2016  Tiếng Việt  13/01/2016  45  Liên hệ 012.88.256256
3   Báo cáo thường niên thị trường thủy sản năm 2013 và triển vọng năm 2014  Tiếng Việt  16/01/2014  65  Liên hệ 012.88.256256
4   Báo cáo thường niên thị trường thủy sản năm 2012 và triển vọng năm 2013  Tiếng Việt  05/02/2013  65  Liên hệ 012.88.256256
5   Báo cáo thường niên ngành Thủy sản Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)  Tiếng Anh  17/09/2012  94  Liên hệ 012.88.256256
6   Báo cáo thị trường thủy sản quý 2/2012: Mua bán và sáp nhập  Tiếng Việt  03/07/2012  62  Liên hệ 012.88.256256
7   Báo cáo thị trường thủy sản quý 1/2012: Doanh nghiệp chịu sức ép lớn  Tiếng Việt  18/04/2012  70  Liên hệ 012.88.256256
8   Báo cáo thường niên ngành Thủy sản 2011 và triển vọng 2012  Tiếng Việt  13/01/2012  110  Liên hệ 012.88.256256
9   Báo cáo thị trường thủy sản quý 3/2011: Vượt qua thách thức  Tiếng Việt  24/10/2011  103  Liên hệ 012.88.256256
10   Báo cáo thị trường thủy sản quý 2/2011: Thách thức chồng chất  Tiếng Việt  18/07/2011  60  Liên hệ 012.88.256256
11   Báo cáo thương mại Tôm đông lạnh  Tiếng Việt  20/05/2011  62  Liên hệ 012.88.256256
12   Báo cáo thường niên ngành Thủy sản 2010 và triển vọng 2011  Tiếng Việt  14/03/2011  130  Liên hệ 012.88.256256
13   Báo cáo thị trường thủy sản quý 3/2010: Rào cản nội tại  Tiếng Việt  22/11/2010  70  Liên hệ 012.88.256256
14   Báo cáo thương mại thủy sản Việt – Mỹ quý 3/2010  Tiếng Việt  18/10/2010  91  Liên hệ 012.88.256256
15   Báo cáo Thương mại Thủy sản Thái Lan 6 tháng đầu năm 2010: Chiến lược mới  Tiếng Việt  31/08/2010  34  Liên hệ 012.88.256256
16   Báo cáo thị trường thủy sản 6 tháng đầu năm 2010 và triển vọng  Tiếng Việt  10/08/2010  88  Liên hệ 012.88.256256
17   Báo cáo Thị trường thủy sản EU và những khuynh hướng  Tiếng Việt  26/07/2010  76  Liên hệ 012.88.256256
18   Báo cáo thường niên ngành Thủy sản Việt Nam 2009 và triển vọng 2010 (TA)  Tiếng Anh  09/07/2010  110  Liên hệ 012.88.256256
19   Báo cáo thường niên ngành Thủy sản 2009 và triển vọng 2010  Tiếng Việt  16/04/2010  110  Liên hệ 012.88.256256
20   Báo cáo ngành Thủy sản quý 2 năm 2009 (TA)  Tiếng Anh  21/08/2009  75  Liên hệ 012.88.256256
21   Báo cáo ngành Thủy sản Việt Nam quý 2 năm 2009 (TV)  Tiếng Việt  24/07/2009  71  Liên hệ 012.88.256256
22   Báo cáo ngành Thủy sản Việt Nam quý 1 năm 2009 (TA)  Tiếng Anh  25/06/2009  79  Liên hệ 012.88.256256
23   Báo cáo ngành Thủy sản Việt Nam Quý 1 năm 2009 (TV)  Tiếng Việt  28/04/2009  79  Liên hệ 012.88.256256