Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
     
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM 2009 VÀ TRIỂN VỌNG 2010


Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 4/02/2010
Bản tiếng Anh:

- Số trang: 77 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
Bản tiếng Anh: 2,000,000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Anh Đỗ Văn Hảo - Email:
hao_agro@yahoo.com
Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Hằng- YM: banhang_agro

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256/012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

DANH MỤC BIỂU

DANH MỤC BẢNG

TỔNG LƯỢC

PHẦN 1: SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM

1. Nguyên liệu mía

1.1 Diện tích

1.2 Năng suất, sản lượng

2. Sản xuất mía đường

2.1 Công nghiệp sản xuất đường

2.2 Sản lượng đường

PHẦN 2: TIÊU THỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM

1. Tiêu thụ

2. Xuất nhập khẩu

2.1 Xuất khẩu

2.2 Nhập khẩu

2.2.1 Kim ngạch nhập khẩu

2.2.2 Thị trường nhập khẩu chủ yếu

2.2.3 Chính sách ngành đường

3. Giá đường và các yếu tố ảnh hưởng

3.1 Giá đường

3.2 Các yếu tố ảnh hưởng

PHẦN 3: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI

1. Tương quan cung cầu đường thế giới

1.1 Sản xuất đường thế giới

1.1.1 Sản xuất mía

1.1.2 Sản lượng đường

1.2 Tiêu dùng đường thế giới

2. Xuất nhập khẩu đường thế giới

2.1 Xuất khẩu đường

2.2 Nhập khẩu đường

2.3 Giá đường

PHẦN 4: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2010

1. Tiềm năng thị trường nội địa

2. Nhu cầu nhập khẩu và khả năng xuất khẩu

3. Triển vọng giá

PHỤ LỤC

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diện tích trồng mía của Việt Nam và tăng trưởng hàng năm

Biểu đồ 2: Phân bố diện tích trồng mía theo vùng sinh thái

Biểu đồ 3: Năng suất mía phân theo vùng sinh thái

Biểu đồ 4: Sản lượng mía phân theo vùng sinh thái

Biểu đồ 5: Cơ cấu sản lượng mía phân theo vùng sinh thái năm 2009

Biểu đồ 6: Số lượng nhà máy đường và công suất bìnhquân

Biểu đồ 7: Tổng công suất các nhà máy đường và sản lượng đường hàng năm

Biểu đồ 8: Tiêu thụ đường bình quân đầu người và tăng trưởng tiêu dùng

Biểu đồ 9: Tình hình tồn kho và tiêu thụ đường năm 2009

Biểu đồ 10: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu đường Việt Nam 2008-2009

Biểu đồ 11: Các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam năm 2009

Biểu đồ 12: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam

Biểu đồ 13: Cơ cấu nhập khẩu các loại đường

Biểu đồ 14: Các thị trường nhập khẩu đường khác (1702)

Biểu đồ 15: Các thị trường nhập khẩu đường thô chủ yếu năm 2009

Biểu đồ 16: Diễn biến giá đường tại một số tỉnh, thành phố

Biểu đồ 17: So sánh giá đường Việt Nam và thế giới

Biểu đồ 18: Diện tích trồng mía một số nước trên thế giới

Biểu đồ 19: Năng suất mía một số quốc gia trên thế giới

Biểu đồ 20: Sản lượng mía một số quốc gia trên thế giới

Biểu đồ 21: Tổng cung đường thế giới

Biểu đồ 22: 10 quốc gia sản xuất đường mía lớn nhất thế giới

Biểu đồ 23: Tiêu dùng đường thế giới

Biểu đồ 24: Tiêu dùng và tồn kho đường thế giới

Biểu đồ 25: Tình hình xuất khẩu đường thế giới

Biểu đồ 26: Một số quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới

Biểu đồ 27: Nhập khẩu đường thế giới và tăng trưởng nhập khẩu

Biểu đồ 28: Diễn biến giá đường thế giới

Biểu đồ 29: Diễn biến giá đường thế giới theo tháng

Biểu đồ 30: Dự báo nhu cầu đường Việt Nam năm 2010

Biểu đồ 31: Dự báo nhu cầu nhập khẩu và khả năng xuất khâu đường Việt Nam năm 2010

Biểu đồ 32: Dự báo giá đường trên thị trường nội địa năm 2010

DANH MỤC BIỂU

Biểu 1: Thuế nhập khẩu đường của Việt Nam để thực hiện hiệp định CEPT/AFTA giai đoạn 2006-2013

Biểu 2: Thuế nhập khẩu đường theo cam kết TRQ của Việt Nam khi gia nhập WTO

Biểu 3: Thuế nhập khẩu đường ngoài hạn ngạch

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Các chính sách đối với ngành đường

Phụ lục 2: Thông tin về các doanh nghiệp mía đường trên thị trường chứng khoán

Phụ lục 3: Kết quả dự báo định lượng

SỐ LIỆU

TÀI LIỆU THAM KHẢO


     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 9 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012
Báo cáo ngành mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TA)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam quý 3 năm 2009 (TA)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam quý 3 năm 2009 (TV)