Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2014 và triển vọng 2015


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2014 VÀ TRIỂN VỌNG 2015

 

Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2014 và triển vọng 2015 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường mía đường trong nước, thế giới năm 2014 và triển vọng thị trường trong năm 2015. 


• Tình hình sản xuất mía đường của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường mía đường trong nước và quốc tế
• Thương mại mía đường Việt Nam và thế giới năm 2014
• Triển vọng năm 2015: Xuất nhập khẩu và giá đường


Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2014 và triển vọng 2015 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 

Trân trọng

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 15/01/2015

Số trang: 65 trang

Giá bán: 
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
(chưa bao gồm VAT)

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Quach Dai Vuong - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

An Hằng -
banhang_agro@yahoo.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội 
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

Mục lục: 
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 
PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI 2014
1. Tương quan cung cầu đường thế giới
1.1 Sản xuất đường thế giới
1.2 Tiêu dùng đường thế giới
2. Thương mại đường thế giới
2.1 Xuất khẩu đường thế giới
2.2 Nhập khẩu đường thế giới
3. Thị trường đường Thái Lan
3.1 Sản xuất đường tại Thái Lan
3.2 Tiêu dùng đường của Thái Lan
3.3 Xuất khẩu đường của Thái Lan
4. Thị trường đường Trung Quốc
4.1 Sản lượng đường Trung Quốc
4.2 Nhập khẩu đường của Trung Quốc
5. Giá đường thế giới năm 2014
 
PHẦN 2. THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM 2014
1. Sản xuất và tiêu thụ đường
1.1. Nguyên liệu mía
1.2 Sản xuất và tiêu thụ
2. Nhập khẩu đường năm 2014
2.1Kim ngạch nhập khẩu
2.2Thị trường nhập khẩu
3. Xuất khẩu đường năm 2014
3.1Kim ngạch xuất khẩu
3.2Thị trường xuất khẩu
4. Biến động giá đường nội địa năm 2014
 
PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG 2015
1. Triển vọng thị trường đường thế giới
2. Triển vọng thị trường đường Việt Nam năm 2015
2.1 Cung cầu đường Việt Nam
2.2 Triển vọng giá đường năm 2015
SỐ LIỆU THẾ GIỚI
SỐ LIỆU VIỆT NAM
PHỤ LỤC 1: Thuế suất nhập khẩu đường
PHỤ LỤC 2: Các chính sách liên quan đến ngành mía đường
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Sản lượng đường thế giới từ niên vụ 2003/04 – 2013/14
Hình 2: Các quốc gia sản xuất đường mía lớn nhất thế giới
Hình 3: Tiêu dùng và tăng trưởng tiêu dùng đường thế giới, 2000-2014
Hình 4: Các quốc gia tiêu thụ đường lớn nhất thế giới
Hình 5: Tương quan tiêu dùng – tồn kho đường thế giới
Hình 6: Cung, cầu đường thế giới
Hình 7: Tình hình xuất khẩu đường thế giới, 2009-2014
Hình 8: Các quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới
Hình 9: Nhập khẩu đường thế giới, 2004-2014
Hình 10: Các quốc gia nhập khẩu đường lớn nhất thế giới
Hình 11: Lượng và kim ngạch xuất khẩu đường của Thái Lan theo tháng từ năm 2013 đến T11/2014
Hình 12: Lượng và kim ngạch nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng từ năm 2013 – T11/2014
Hình 13: Diễn biến giá đường thế giới theo năm từ 2004-2014
Hình 14: Diễn biến giá đường thế giới theo tháng, 01/2009 - 11/2014
Hình 15: Diện tích trồng mía của Việt Nam
Hình 16: Năng suất mía của Việt Nam
Hình 17: Sản lượng đường của Việt Nam từ niên vụ 2001/02 – 2013/14
Hình 18: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam 11 tháng đầu năm 2014 (triệu USD)
Hình 19: Cơ cấu thị trường nhập khẩu đường của Việt Nam năm 2014
Hình 20: Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam
Hình 21: Cơ cấu thị trường xuất khẩu đường Việt Nam 11 tháng đầu năm 2014
Hình 22: Diễn biến giá đường tại một số tỉnh, thành phố, 01/2013-12/2014

 
 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Tổng sản lượng, tiêu thụ, xuất nhập khẩu và tồn kho đường thế giới 1999/00-2014/15
Bảng 2: Tổng sản lượng đường thế giới 1999/00 - 2014/15
Bảng 3: Các quốc gia sản xuất đường mía lớn nhất thế giới 2007/08 - 2014/15
Bảng 4: Các quốc gia tiêu thụ đường lớn nhất thế giới 2009/10- 2014/15
Bảng 5: Xuất khẩu đường thế giới 1999/00 - 2014/15
Bảng 6: Các quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới 2009/10- 2014/15
Bảng 7: Nhập khẩu đường thế giới 1999/00 - 2014/15
Bảng 8: Các quốc gia nhập khẩu đường lớn nhất thế giới 2009/10 - 2014/15
Bảng 9: Giá đường xuất khẩu bình quân tại NewYork, LonDon, năm 2004 - 2014 38
Bảng 10: Giá đường xuất khẩu thế giới theo tháng, 01/2009 - 12/2014
Bảng 11: Diện tích, năng suất, sản lượng mía của Việt Nam 2000-2014
Bảng 12: Sản lượng và tiêu thụ đường của Việt Nam
Bảng 13: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam 2000-2013
Bảng 14: Cơ cấu nhập khẩu các loại đường theo tháng, 01/2008 - 11/2013
Bảng 15: Thị trường nhập khẩu đường tinh của Việt Nam năm 2013
Bảng 16: Thị trường nhập khẩu đường thô của Việt Nam năm 2013
Bảng 17: Thị trường nhập khẩu đường khác (1702) của Việt Nam năm 2013
Bảng 18: Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam 2001–2013
Bảng 19: Cơ cấu xuất khẩu các loại đường theo tháng, 01/2008-12/2013
Bảng 20: Thị trường xuất khẩu đường tinh của Việt Nam năm 2013
Bảng 21: Thị trường xuất khẩu đường khác (1702) của Việt Nam năm 2013
Bảng 22: Diễn biến giá đường RE bán lẻ trên thị trường Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ, 01/2008 - 12/2014


 

DANH MỤC BIỂU
Biểu 1: Dự báo cung - cầu đường thế giới năm 2015
Biểu 2: Dự báo cung - cầu đường Việt Nam năm 2015
Biểu 3: Thuế nhập khẩu đường theo cam kết TRQ của Việt Nam khi gia nhập WTO
Biểu 4: Thuế suất nhập khẩu đường ngoài hạn ngạch
Biểu 5: Thuế suất nhập khẩu đường của Việt Nam để thực hiện hiệp định CEPT/AFTA giai đoạn 2006-2013


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 9 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012
Báo cáo ngành mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TA)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam quý 3 năm 2009 (TA)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam quý 3 năm 2009 (TV)