Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2015 và triển vọng 2016


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2015 VÀ TRIỂN VỌNG 2016

 

Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2015 và triển vọng 2016 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường mía đường trong nước, thế giới năm 2015 và triển vọng thị trường trong năm 2016. 


• Tình hình sản xuất mía đường của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường mía đường trong nước và quốc tế
• Thương mại mía đường Việt Nam và thế giới năm 2015
• Triển vọng năm 2016: Xuất nhập khẩu và giá đường


Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2015 và triển vọng 2016 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 

Trân trọng

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 20/01/2016

Số trang: 52 trang

Giá bán: 
Bản tiếng Việt:
Liên hệ 012.88.256.256/ 04. 62938632
(chưa bao gồm VAT)

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Quach Dai Vuong - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

An Hằng - banhang.agro@gmail.com

banhang_agro@yahoo.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội 
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com

 

Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

Mục lục: 

DANH MỤC HÌNH 
DANH MỤC BẢNG 
DANH MỤC BIỂU 
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 
 

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI 2015 
1.1. Tương quan cung cầu đường thế giới 2015 
1.1.1. Sản xuất đường thế giới 2015 
1.1.2. Tiêu dùng đường thế giới 2015 
1.2. Thương mại đường thế giới 2015 
1.2.1. Xuất khẩu đường thế giới 2015 
1.2.2. Nhập khẩu đường thế giới 2015 
1.3. Thị trường đường Thái Lan 2015 
1.3.1. Sản xuất đường tại Thái Lan 
1.3.2. Tiêu dùng đường của Thái Lan 
1.3.3. Xuất khẩu đường của Thái Lan
1.4. Thị trường đường Trung Quốc 2015 
1.4.1. Sản lượng đường Trung Quốc 
1.4.2. Nhập khẩu đường của Trung Quốc 
1.5. Giá đường thế giới năm 2015 
 

PHẦN 2. THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM 2015 
2.1. Sản xuất và tiêu thụ đường 2015 
2.1.1. Nguyên liệu mía 
2.1.2. Sản xuất và tiêu thụ 
2.2. Nhập khẩu đường năm 2015 
2.2.1. Kim ngạch nhập khẩu 2015 
2.2.2. Thị trường nhập khẩu 2015 
 Thị trường nhập khẩu đường khác 1702 của Việt Nam 
 Thị trường nhập khẩu đường tinh luyện của Việt Nam 
2.2.3. Chủng loại nhập khẩu 
2.3. Xuất khẩu đường năm 2015 
2.3.1. Kim ngạch xuất khẩu 2015 
2.3.2. Thị trường xuất khẩu 2015 
2.3.3. Chủng loại xuất khẩu đường 2015 
2.3.4. Xuất khẩu mật từ đường, kẹo đường 2015
2.4. Biến động giá đường nội địa năm 2015 
 

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG 2016 
3.1. Triển vọng thị trường đường thế giới 2016 
3.2. Triển vọng giá đường thế giới 2016 
3.3. Triển vọng thị trường đường Việt Nam năm 2016 
 

PHẦN 4: CHÍNH SÁCH NGÀNH MÍA ĐƯỜNG 
4.1. Thái Lan 
4.2. Philippin 
4.3. Indonesia 
4.4. Việt Nam 
SỐ LIỆU THẾ GIỚI 
SỐ LIỆU VIỆT NAM 
PHỤ LỤC 1: Thuế suất nhập khẩu đường 
PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP SỐ LIỆU CỦA CÁC NHÀ MÁY VỤ SẢN XUẤT 2014-2015 VÀ KẾ HOẠCH VỤ 2015-2016 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Sản lượng đường thế giới từ niên vụ 2007/08 – 2014/15 
Hình 2: Các quốc gia sản xuất đường mía lớn nhất thế giới 
Hình 3: Tiêu dùng và tăng trưởng tiêu dùng đường thế giới, 2000-2015 
Hình 4: Các quốc gia tiêu thụ đường lớn nhất thế giới 
Hình 5: Tương quan tiêu dùng – tồn kho đường thế giới 
Hình 6: Cung, cầu đường thế giới 
Hình 7: Tình hình xuất khẩu đường thế giới, 2009-2015 
Hình 8: Các quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới 
Hình 9: Nhập khẩu đường thế giới, 2007-2015 
Hình 10: Các quốc gia nhập khẩu đường lớn nhất thế giới 
Hình 11: Lượng và kim ngạch xuất khẩu đường của Thái Lan theo tháng từ năm 2014 đến T10/2015 
Hình 12: Lượng và kim ngạch nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng từ năm 2014 – T11/2015 
Hình 13: Diễn biến giá đường thế giới theo năm từ 2005-2015 
Hình 14: Diễn biến giá đường thế giới theo tháng, 01/2013 - 12/2015 
Hình 15: Diện tích trồng mía của Việt Nam 
Hình 16. Diện tích trồng mía tại Việt Nam theo vùng (%) 
Hình 17. Diện tích trồng mía theo tỉnh 
Hình 18: Sản lượng và năng suất mía của Việt Nam 
Hình 19. Chi phí sản xuất mía niên vụ 2013/14 
Hình 20. Khó khăn của các hộ trồng mía đường (tỷ lệ % người trả lời chỉ rõ đó là trở ngại lớn nhất của mình) 
Hình 21: Sản lượng đường của Việt Nam từ niên vụ 2001/02 – 2014/15 
Hình 22. Quy mô doanh nghiệp đường Việt Nam và các nước 
Hình 23. Tỷ lệ chuyển đổi mía đường trong chế biến 
Hình 24. Chi phí sản xuất đường mía của các nhà máy tại các quốc gia 
Hình 25. Chi phí sản xuất đường tại nhà máy (%) 
Hình 26. Tiêu thụ đường Việt Nam niên vụ 2007/08 – 2014/15 
Hình 27: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam qua các năm giai đoạn 2009 - 2015 (triệu USD) 
Hình 28. Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng năm 2014 – 2015 (triệu USD) 
Hình 29: Cơ cấu thị trường nhập khẩu đường của Việt Nam 11T/2015 (%) 
Hình 30. Thị trường nhập khẩu đường khác 1702 của Việt Nam 11T/2015 (%) 
Hình 31. Cơ cấu thị trường nhập khẩu đường tinh luyện của Việt Nam 11T/2015 (%) 
Hình 32. Cơ cấu nhập khẩu đường Việt Nam 2014 và 11T/2015 (%) 
Hình 33: Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam qua các năm từ 2009 đến 2015 (triệu USD) 
Hình 34. Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam theo tháng từ 01/2014 đến 11/2015 (triệu USD) 
Hình 35: So sánh cơ cấu thị trường xuất khẩu đường Việt Nam 11T/2015 và năm 2014 (%)
Hình 36. Chủng loại xuất khẩu đường Việt Nam 11 tháng đầu năm 2015 (%) 
Hình 37. Kim ngạch xuất khẩu mật từ tinh chế đường, các loại kẹo đường 1/2014 – 11/2015
Hình 38: Diễn biến giá đường tại một số tỉnh, thành phố, 01/2014-12/2015 
Hình 39. Dự báo giá đường thế giới năm 2016


 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường các năm (tấn)
Bảng 2: Thuế nhập khẩu đường của các nước ASEAN (%) 
Bảng 3: Tổng sản lượng, tiêu thụ, xuất nhập khẩu và tồn kho đường thế giới 1999/00 - 2015/16 
Bảng 4: Tổng sản lượng đường thế giới 1999/00 - 2015/16 
Bảng 5: Các quốc gia sản xuất đường mía lớn nhất thế giới 2010/11 - 2015/16 
Bảng 6: Các quốc gia tiêu thụ đường lớn nhất thế giới 2010/11- 2015/16 
Bảng 7: Xuất khẩu đường thế giới 1999/00 - 2015/16 
Bảng 8: Các quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới 2010/11- 2015/16 
Bảng 9: Nhập khẩu đường thế giới 1999/00 - 2015/16 
Bảng 10: Các quốc gia nhập khẩu đường lớn nhất thế giới 2010/11 - 2015/16 
Bảng 11: Giá đường xuất khẩu bình quân tại NewYork, LonDon, năm 2005 - 2015 
Bảng 12: Giá đường xuất khẩu thế giới theo tháng, 01/2010 - 12/2015 
Bảng 13: Diện tích, năng suất, sản lượng mía của Việt Nam 2000-2015 
Bảng 14: Sản lượng và tiêu thụ đường của Việt Nam 
Bảng 15: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam 2000-2015 
Bảng 16: Cơ cấu nhập khẩu các loại đường theo tháng, 01/2009 - 11/2015 
Bảng 17: Thị trường nhập khẩu đường tinh của Việt Nam năm 2014 – 2015 (USD) 
Bảng 18: Thị trường nhập khẩu đường khác (1702) của Việt Nam năm 2014 – 2015 (USD)
Bảng 19: Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam 2001–2015 
Bảng 20: Cơ cấu xuất khẩu các loại đường theo tháng, 01/2009-11/2015 (USD) 
Bảng 21: Thị trường xuất khẩu đường của Việt Nam năm 2014-2015 
Bảng 22: Diễn biến giá đường RE bán lẻ trên thị trường Hà Nội, Cần Thơ và giá buôn tại nhà máy 01/2014 - 12/2015 

 

DANH MỤC BIỂU
Biểu 1: Dự báo cung - cầu đường thế giới năm 2016 
Biểu 2: Dự báo cung - cầu đường Việt Nam năm 2016 
Biểu 3: Thuế nhập khẩu đường theo cam kết TRQ của Việt Nam khi gia nhập WTO 
Biểu 4: Thuế suất nhập khẩu đường ngoài hạn ngạch 
Biểu 5: Thuế suất nhập khẩu đường của Việt Nam để thực hiện hiệp định CEPT/AFTA giai đoạn 2006-2013 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 9 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012
Báo cáo ngành mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TA)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam quý 3 năm 2009 (TA)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam quý 3 năm 2009 (TV)
Kinh Doanh Marketing Internet Marketing Quản trị kinh doanh Kế hoạch kinh doanh Marketing - Bán hàng Kỹ năng bán hàng Thương mại điện tử PR - Truyền thông Tổ chức sự kiện Kinh Tế - Quản Lý Quản lý Nhà nước Tiêu chuẩn - Qui chuẩn Quản lý dự án Quy hoạch - Đô thị Kinh tế học Luật học Biểu Mẫu - Văn Bản Thủ tục hành chính Biểu mẫu Đơn từ Hợp đồng Tài Chính - Ngân Hàng Ngân hàng - Tín dụng Kế toán - Kiểm toán Tài chính doanh nghiệp Đầu tư Chứng khoán Đầu tư Bất động sản Bảo hiểm Quỹ đầu tư Công Nghệ Thông Tin Phần cứng Hệ điều hành Quản trị mạng Quản trị Web Cơ sở dữ liệu Kỹ thuật lập trình Chứng chỉ quốc tế Tin học văn phòng An ninh - Bảo mật Đồ họa - Thiết kế - Flash Thủ thuật máy tính Tiếng Anh - Ngoại Ngữ Tiếng Anh thông dụng Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh phổ thông Ngữ pháp tiếng Anh Chứng chỉ A, B, C TOEFL - IELTS - TOEIC Kỹ năng nghe tiếng Anh Kỹ năng đọc tiếng Anh Kỹ năng viết tiếng Anh Nhật - Pháp - Hoa - Others Kỹ Thuật - Công Nghệ Điện - Điện tử Cơ khí - Chế tạo máy Tự động hoá Kĩ thuật Viễn thông Kiến trúc - Xây dựng Hoá dầu Năng lượng Khoa Học Tự Nhiên Toán học Vật lý Hoá học Sinh học Môi trường Địa Lý Khoa Học Xã Hội Xã hội học Ngôn ngữ học Triết học Chính trị học Thư viện thông tin Tâm lý học Giáo dục học Lịch sử - Văn hoá Báo chí - Truyền thông Văn Hoá - Nghệ Thuật Thời trang - Làm đẹp Ẩm thực Khéo tay hay làm Sân khấu điện ảnh Âm nhạc Mỹ thuật Chụp ảnh - Quay phim Y Tế - Sức Khoẻ Sức khỏe trẻ em Sức khỏe phụ nữ Sức khỏe người cao tuổi Y học thường thức Y khoa - Dược Văn Bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí Lao động - Tiền lương Xuất nhập khẩu Đầu tư Tiền tệ - Ngân hàng Bất động sản Giáo dục học Bảo hiểm Thương mại Chứng khoán Quyền dân sự Sở hữu trí tuệ Dịch vụ pháp lý Thủ tục tố tụng Thể thao - Y tế Bộ máy hành chính Vi phạm hành chính Xây dựng - Đô thị Văn hóa xã hội Doanh nghiệp Trách nhiệm hình sự Giao thông vận tải Kế toán - Kiểm toán Công nghệ thông tin Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực khác Kỹ Năng Mềm Truyện cười Truyện ngắn Truyện tranh - Thiếu nhi Truyện ma - Kinh dị Truyện kiếm hiệp Du lịch Thể dục thể thao Nông - Lâm - Ngư Nông nghiệp Lâm nghiệp Ngư nghiệp Luận Văn - Báo Cáo Tài chính - Ngân hàng Quản trị kinh doanh Kinh tế - Thương mại Công nghệ thông tin Điện-Điện tử-Viễn thông Cơ khí - Chế tạo máy Kiến trúc - Xây dựng Công nghệ - Môi trường Y khoa - Dược Khoa học xã hội Khoa học tự nhiên Nông - Lâm - Ngư Báo cáo khoa học Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Giải Trí - Thư Giãn Nghệ thuật sống Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng quản lý Kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng phỏng vấn Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng tư duy Kỹ năng tổ chức Kỹ năng đàm phán Tài Liệu Phổ Thông Mầm non - Mẫu giáo Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Bài văn mẫu Sáng kiến kinh nghiệm Ôn thi ĐH-CĐ Giáo án điện tử Bài giảng điện tử Đề thi - Kiểm tra Bài tập SGK