Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2017 và triển vọng 2018

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2017 VÀ TRIỂN VỌNG 2018

 

Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2017 và triển vọng 2018 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường mía đường trong nước, thế giới năm 2017 và triển vọng thị trường trong năm 2018. 


• Tình hình sản xuất mía đường của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường mía đường trong nước và quốc tế
• Thương mại mía đường Việt Nam và thế giới năm 2017
• Triển vọng năm 2018: Xuất nhập khẩu và giá đường


Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2017 và triển vọng 2018 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 

Trân trọng

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 15/
3/2018

Số trang: 57 trang

Giá bán: 
Bản tiếng Việt: 
Liên hệ 07.88.256.256/ 04. 62938632
(chưa bao gồm VAT)

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Quach Dai Vuong - info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

 banhang.agro@gmail.com


Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 07.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com

 

Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.62.93.86.32 - 07.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang.agro@gmail.com
info@agro.gov.vn


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

Mục lục: 


DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 
PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI 2017          
1.1.  Tương quan cung cầu đường thế giới 2017   
1.1.1.  Sản xuất đường thế giới 2017
1.1.2. Tiêu dùng đường thế giới 2017           
1.2. Thương mại đường thế giới 2017           
1.2.1. Xuất khẩu đường thế giới 2017           
1.2.2. Nhập khẩu đường thế giới 2017          
1.3. Thị trường đường Thái Lan 2017           
1.3.1. Sản xuất đường tại Thái Lan    
1.3.2. Tiêu dùng đường của Thái Lan
1.3.3. Xuất khẩu đường của Thái Lan
1.4. Thị trường đường Trung Quốc 2017      
1.5. Giá đường thế giới năm 2017     
PHẦN 2. THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM 2017
2.1. Sản xuất và tiêu thụ đường 2017
2.1.1. Nguyên liệu mía           
2.1.2. Sản xuất và tiêu thụ     
2.2. Nhập khẩu đường năm 2017      
2.2.1. Kim ngạch nhập khẩu 2017     
2.2.2. Thị trường nhập khẩu 2017     
2.2.3. Chủng loại nhập khẩu  
2.3. Xuất khẩu đường năm 2017       
2.3.1. Kim ngạch xuất khẩu 2017      
2.3.2. Thị trường xuất khẩu 2017      
2.3.3. Chủng loại xuất khẩu đường 2017      
2.4. Biến động giá đường nội địa năm 2017  
PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG 2018   
3.1. Triển vọng thị trường đường thế giới 2018        
3.2. Triển vọng thị trường đường Việt Nam năm 2018         
PHẦN 4: CHÍNH SÁCH NGÀNH MÍA ĐƯỜNG 
4.1. Thái Lan  
4.2. Philippin  
4.3. Indonesia
4.4. Việt Nam
SỐ LIỆU THẾ GIỚI 
SỐ LIỆU VIỆT NAM           
PHỤ LỤC 1: Thuế suất nhập khẩu đường    
TÀI LIỆU THAM KHẢO                
 

 

DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Sản lượng đường thế giới từ niên vụ 2009/10 – 2016/17
Hình 2: Các quốc gia sản xuất đường mía lớn nhất thế giới 
Hình 3: Tiêu dùng và tăng trưởng tiêu dùng đường thế giới, 2010-2017     
Hình 4: Các quốc gia tiêu thụ đường lớn nhất thế giới         
Hình 5: Tương quan tiêu dùng – tồn kho đường thế giới     
Hình 6: Cung, cầu đường thế giới     
Hình 7: Tình hình xuất khẩu đường thế giới, 2009-2017      
Hình 8: Các quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới      
Hình 9: Nhập khẩu đường thế giới, 2010-2017         
Hình 10: Các quốc gia nhập khẩu đường lớn nhất thế giới   
Hình 11: Lượng và kim ngạch xuất khẩu đường của Thái Lan theo tháng từ năm 2016 đến tháng 12/2017           
Hình 12: Diễn biến giá đường thế giới theo năm từ 2006-2017        
Hình 13: Diễn biến giá đường thế giới theo tháng, 01/2016 - 12/2017         
Hình 14: Diện tích trồng mía của Việt Nam  
Hình 15. Diện tích trồng mía theo tỉnh năm 2015     
Hình 16: Sản lượng và năng suất mía của Việt Nam 
Hình 17: Sản lượng đường của Việt Nam từ niên vụ 2006/07 – 2016/17     
Hình 18. Tiêu thụ đường Việt Nam niên vụ 2009/10 – 2015/16       
Hình 19: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam qua các năm giai đoạn 2006 - 2017 (triệu USD)      
Hình 20. Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng năm 2016 – 2017 (triệu USD)    
Hình 21: Cơ cấu thị trường nhập khẩu đường HS 1701 của Việt Nam 2017 (%)    
Hình 22. Cơ cấu thị trường nhập khẩu đường khác 1702 của Việt Nam 2017 (%)  
Hình 24. Cơ cấu nhập khẩu đường Việt Nam 2016 và 2017 (%)     
Hình 25: Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam qua các năm từ 2006 đến 2017 (triệu USD) 
Hình 26. Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam theo tháng từ 01/2016 đến 12/2017 (triệu USD)      
Hình 27: So sánh cơ cấu thị trường xuất khẩu đường Việt Nam 2017 và năm 2016 (%)     
Hình 28. Chủng loại xuất khẩu đường Việt Nam năm 2017 (%)      
Hình 29: Diễn biến giá bán lẻ đường tại An Giang và Hà Nội trung bình theo tháng từ 01/2015-12/2017   
 
 
 
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường các năm (tấn)        
Bảng 2: Tổng sản lượng, tiêu thụ, xuất nhập khẩu và tồn kho đường thế giới 2006/07 - 2017/18   
Bảng 3: Tổng sản lượng đường thế giới 2006/07 - 2017/18  
Bảng 4: Các quốc gia sản xuất đường mía lớn nhất thế giới 2012/13 - 2017/18       
Bảng 5: Các quốc gia tiêu thụ đường lớn nhất thế giới 2012/13- 2017/18   
Bảng 6: Xuất khẩu đường thế giới 2006/07 - 2017/18          
Bảng 7: Các quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới 2012/13- 2017/18
Bảng 8: Nhập khẩu đường thế giới 2006/07 - 2017/18         
Bảng 9: Các quốc gia nhập khẩu đường lớn nhất thế giới 2012/13 - 2017/18          
Bảng 10: Giá đường xuất khẩu bình quân tại NewYork, LonDon, năm 2006 - 2017          
Bảng 11: Giá đường xuất khẩu thế giới theo tháng, 01/2013 - 12/2017       
Bảng 12: Diện tích, năng suất, sản lượng mía của Việt Nam 2000-2017      
Bảng 13: Sản lượng và tốc độ tăng trưởng sản lượng đường của Việt Nam
Bảng 14: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam theo năm giai đoạn 2006-2017 (USD)         
Bảng 15: Cơ cấu nhập khẩu các loại đường theo tháng, 01/2010 – 12/2017
Bảng 16: Thị trường nhập khẩu đường 1701 của Việt Nam năm 2008 – 2017 (USD)         
Bảng 17: Thị trường nhập khẩu đường 1702 của Việt Nam năm 2008 – 2017 (USD)         
Bảng 18: Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam theo năm, 2006 – 2017 (USD)
Bảng 19: Cơ cấu xuất khẩu các loại đường theo tháng, 01/2010-12/2017 (USD)    
Bảng 20: Thị trường xuất khẩu đường của Việt Nam năm 2014-2016 (USD)         
Bảng 21: Diễn biến giá đường bán lẻ trung bình theo tháng từ 01/2013 - 12/2017   
 
 
DANH MỤC BIỂU
Biểu 1: Dự báo cung - cầu đường thế giới năm 2018
Biểu 2: Dự báo cung - cầu đường Việt Nam năm 2018        
Biểu 3: Thuế nhập khẩu đường theo cam kết TRQ của Việt Nam khi gia nhập WTO         
Biểu 4: Thuế suất nhập khẩu đường ngoài hạn ngạch           
Biểu 5: Thuế suất nhập khẩu đường của Việt Nam để thực hiện hiệp định CEPT/AFTA giai đoạn 2006-2013           
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2016 VÀ TRIỂN VỌNG 2017

 

Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2016 và triển vọng 2017 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường mía đường trong nước, thế giới năm 2016 và triển vọng thị trường trong năm 2017. 


• Tình hình sản xuất mía đường của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường mía đường trong nước và quốc tế
• Thương mại mía đường Việt Nam và thế giới năm 2016
• Triển vọng năm 2017: Xuất nhập khẩu và giá đường


Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2016 và triển vọng 2017 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 

Trân trọng

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 23/01/2017

Số trang: 55 trang

Giá bán: 
Bản tiếng Việt: 
Liên hệ 07.88.256.256/ 04. 62938632
(chưa bao gồm VAT)

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Quach Dai Vuong - info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

An Hằng - banhang.agro@gmail.com


Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 07.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com

 

Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.62.93.86.32 - 07.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang.agro@gmail.com
info@agro.gov.vn


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

Mục lục: 


DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 
PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI 2016
1.1. Tương quan cung cầu đường thế giới 2016
1.1.1. Sản xuất đường thế giới 2016
1.1.2. Tiêu dùng đường thế giới 2016
1.2. Thương mại đường thế giới 2016
1.2.1. Xuất khẩu đường thế giới 2016
1.2.2. Nhập khẩu đường thế giới 2016
1.3. Thị trường đường Thái Lan 2016
1.3.1. Sản xuất đường tại Thái Lan
1.3.2. Tiêu dùng đường của Thái Lan
1.3.3. Xuất khẩu đường của Thái Lan
1.4. Thị trường đường Trung Quốc 2016
1.5. Giá đường thế giới năm 2016
 
PHẦN 2. THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM 2016
2.1. Sản xuất và tiêu thụ đường 2016
2.1.1. Nguyên liệu mía
2.1.2. Sản xuất và tiêu thụ
2.2. Nhập khẩu đường năm 2016
2.2.1. Kim ngạch nhập khẩu 2016
2.2.2. Thị trường nhập khẩu 2016
Thị trường nhập khẩu đường khác 1702 của Việt Nam
Thị trường nhập khẩu đường tinh luyện của Việt Nam
2.2.3. Chủng loại nhập khẩu
2.3. Xuất khẩu đường năm 2016
2.3.1. Kim ngạch xuất khẩu 2016
2.3.2. Thị trường xuất khẩu 2016
2.3.3. Chủng loại xuất khẩu đường 2016
2.4. Biến động giá đường nội địa năm 2016
 
PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG 2017
3.1. Triển vọng thị trường đường thế giới 2017
3.2. Triển vọng giá đường thế giới 2017
3.3. Triển vọng thị trường đường Việt Nam năm 2017
 
PHẦN 4: CHÍNH SÁCH NGÀNH MÍA ĐƯỜNG
4.1. Thái Lan
4.2. Philippin
4.3. Indonesia
4.4. Việt Nam
SỐ LIỆU THẾ GIỚI
SỐ LIỆU VIỆT NAM
PHỤ LỤC 1: Thuế suất nhập khẩu đường
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

 

DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Sản lượng đường thế giới từ niên vụ 2009/10 – 2015/16
Hình 2: Các quốc gia sản xuất đường mía lớn nhất thế giới
Hình 3: Tiêu dùng và tăng trưởng tiêu dùng đường thế giới, 2009-2016
Hình 4: Các quốc gia tiêu thụ đường lớn nhất thế giới
Hình 5: Tương quan tiêu dùng – tồn kho đường thế giới
Hình 6: Cung, cầu đường thế giới
Hình 7: Tình hình xuất khẩu đường thế giới, 2009-2016
Hình 8: Các quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới
Hình 9: Nhập khẩu đường thế giới, 2009-2016
Hình 10: Các quốc gia nhập khẩu đường lớn nhất thế giới
Hình 11: Lượng và kim ngạch xuất khẩu đường của Thái Lan theo tháng từ năm 2015 đến tháng 10/2016
Hình 12: Diễn biến giá đường thế giới theo năm từ 2006-2016
Hình 13: Diễn biến giá đường thế giới theo tháng, 01/2015 - 12/2016
Hình 14: Diện tích trồng mía của Việt Nam
Hình 15. Diện tích trồng mía theo tỉnh năm 2015
Hình 16: Sản lượng và năng suất mía của Việt Nam
Hình 17: Sản lượng đường của Việt Nam từ niên vụ 2006/07 – 2015/16
Hình 18. Tiêu thụ đường Việt Nam niên vụ 2009/10 – 2015/16
Hình 19: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam qua các năm giai đoạn 2010 - 2016 (triệu USD)
Hình 20. Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng năm 2015 – 2016 (triệu USD)
Hình 21: Cơ cấu thị trường nhập khẩu đường của Việt Nam 11T/2016 (%)
Hình 22. Cơ cấu thị trường nhập khẩu đường khác 1702 của Việt Nam 11T/2016 (%)
Hình 23. Cơ cấu thị trường nhập khẩu đường tinh luyện của Việt Nam 11T/2016 (%)
Hình 24. Cơ cấu nhập khẩu đường Việt Nam 2015 và 11T/2016 (%)
Hình 25: Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam qua các năm từ 2010 đến 2016 (triệu USD)
Hình 26. Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam theo tháng từ 01/2015 đến 11/2016 (triệu USD)
Hình 27: So sánh cơ cấu thị trường xuất khẩu đường Việt Nam 11T/2016 và năm 2015 (%)
Hình 28. Chủng loại xuất khẩu đường Việt Nam 11 tháng đầu năm 2016 (%)
Hình 29: Diễn biến giá bán buôn đường kính trắng loại I tại nhà máy trung bình theo tháng từ 01/2015-12/2016
 
 
 
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Dự báo giá đường thế giới năm 2017
Bảng 2. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường các năm (tấn)
Bảng 3: Tổng sản lượng, tiêu thụ, xuất nhập khẩu và tồn kho đường thế giới 2008/09 - 2016/17
Bảng 4: Tổng sản lượng đường thế giới 2008/09 - 2016/17
Bảng 5: Các quốc gia sản xuất đường mía lớn nhất thế giới 2011/12 - 2016/17
Bảng 6: Các quốc gia tiêu thụ đường lớn nhất thế giới 2011/12- 2016/17
Bảng 7: Xuất khẩu đường thế giới 2006/07 - 2016/17
Bảng 8: Các quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới 2011/12- 2016/17
Bảng 9: Nhập khẩu đường thế giới 2006/07 - 2016/17
Bảng 10: Các quốc gia nhập khẩu đường lớn nhất thế giới 2011/12 - 2016/17
Bảng 11: Giá đường xuất khẩu bình quân tại NewYork, LonDon, năm 2006 - 2016
Bảng 12: Giá đường xuất khẩu thế giới theo tháng, 01/2013 - 12/2016
Bảng 13: Diện tích, năng suất, sản lượng mía của Việt Nam 2000-2016
Bảng 14: Sản lượng và tốc độ tăng trưởng sản lượng đường của Việt Nam
Bảng 15: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam 2010-2016
Bảng 16: Cơ cấu nhập khẩu các loại đường theo tháng, 01/2010 - 11/2016
Bảng 17: Thị trường nhập khẩu đường tinh của Việt Nam năm 2014 – 2016 (USD)
Bảng 18: Thị trường nhập khẩu đường khác (1702) của Việt Nam năm 2014 – 2016 (nghìn USD)
Bảng 19: Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam 2008–2016
Bảng 20: Cơ cấu xuất khẩu các loại đường theo tháng, 01/2014-11/2016 (nghìn USD)
Bảng 21: Thị trường xuất khẩu đường của Việt Nam năm 2014-2016
Bảng 22: Diễn biến giá đường kính trắng loại I tại nhà máy trung bình theo tháng từ 01/2015 - 12/2015
 
 
DANH MỤC BIỂU
Biểu 1: Dự báo cung - cầu đường thế giới năm 2017
Biểu 2: Dự báo cung - cầu đường Việt Nam năm 2017
Biểu 3: Thuế nhập khẩu đường theo cam kết TRQ của Việt Nam khi gia nhập WTO
Biểu 4: Thuế suất nhập khẩu đường ngoài hạn ngạch
Biểu 5: Thuế suất nhập khẩu đường của Việt Nam để thực hiện hiệp định CEPT/AFTA giai đoạn 2006-2013
 

 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 9 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012
Báo cáo ngành mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TA)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam quý 3 năm 2009 (TA)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam quý 3 năm 2009 (TV)