Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam quý 3 năm 2009 (TV)
     
BÁO CÁO NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM QUÝ 3 NĂM 2009

Tiếp theo các báo cáo ngành hàng khác, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố “Báo cáo Quý III ngành hàng Mía đường Việt Nam và Triển vọng 2009”.

Báo cáo ngành “Báo cáo Quý III ngành hàng Mía đường Việt Nam và Triển vọng 2009” là báo cáo đầu tiên về ngành Mía đường Việt Nam do Trung tâm thông tin PTNNNT – Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT thực hiện. Báo cáo nhằm cung cấp các thông tin cơ bản, chuyên sâu và cập nhật nhất về thị trường mía đường Việt Nam, trong đó bao gồm cả các phân tích về tình hình sản xuất và triển vọng giá cả trên thị trường Việt Nam đến hết năm 2009. Báo cáo cũng đề cập đến các vấn đề nổi cộm của ngành sản xuất dường Việt Nam hiện nay như sức ép thiếu mía nguyên liệu, các nhà máy hoạt động dưới công suất và giá thành sản xuất cao. Trong nội dung của báo cáo, ba doanh nghiệp điển hình của ngành Mía đường Việt Nam trên sàn giao dịch chứng khoán sẽ được phân tích dựa trên những kết quả kinh doanh quý II/2009: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS), Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS) và Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh (SBT).

Báo cáo được chia thành bốn phần chính: i) Thị trường đường thế giới năm 2009; ii) Thị trường mía đường Việt Nam quý III/2009; iii) Triển vọng thị trường Mía đường Việt Nam quý IV/2009; và iv) Doanh nghiệp mía đường trên sàn chứng khoán

“Báo cáo Quý III ngành hàng Mía đường Việt Nam và Triển vọng 2009”sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại ngành hàng mía đường Việt Nam, đặc biệt các nhà đầu tư, quỹ tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Ban nghiên cứu nông nghiệp nước ngoài/ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (FAS/USDA), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB)...

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 16/09/2009
Bản tiếng Anh:

- Số trang: 70 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
Bản tiếng Anh: 2,000,000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Ms Trương Hồng Kim - Email:
truonghongkim@gmail.com

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Hằng- YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

PHẦN I: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI 2009

I. Tổng quan ngành đường thế giới

1.1 Sản xuất mía đường thế giới

1.1.1 Sản xuất mía thế giới

1.1.2 Sản xuất đường thế giới

2. Thương mại đường thế giới

2.1 Xuất khẩu đường thế giới

2.2 Nhập khẩu đường thế giới

3. Giá cả và các yếu tố ảnh hưởng

3.1 Giá cả

3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đường

3.2.1 Tiêu dùng và tồn kho đường thế giới

3.2.2 Cạnh tranh về nguyên liệu

PHẦN II: THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM QUÝ III/2009

1. Cung mía đường

1.1 Diện tích trồng mía nguyên liệu

1.2 Năng suất mía

1.3 Sản lượng mía

1.4 Giá mía nguyên liệu

2. Sản xuất đường

2.1 Sản lượng đường nội địa

2.2 Công nghiệp sản xuất đường nội địa

3. Tiêu thụ và xuất nhập khẩu đường

3.1 Tình hình tiêu thụ và tồn kho

3.2.Xuất nhập khẩu đường

3.2.1 Nhập khẩu đường

3.2.1.1 Chính sách bảo hộ ngành đường

3.2.1.2 Lượng và giá trị nhập khẩu

3.2.1.3 Thị trường nhập khẩu chủ yếu

3.2.2 Xuất khẩu đường

4. Diễn biến giá cả

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM QUÝ IV/2009

1.1 Triển vọng cân bằng cung cầu quý IV/2009

1.2 Triển vọng giá quý IV/2009

PHẦN 4: DOANH NGHIỆP MÍA ĐƯỜNG VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1. Tổng quan chung doanh nghiệp mía đường trên sàn giao dịch chứng khoán năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

1. Biến động giá cổ phiếu

2. Kết quả kinh doanh

3. Hồ sơ doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

1. Biến động giá cổ phiếu

2. Kết quả kinh doanh

3. Hồ sơ doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG BOURBON TÂY NINH

1. Biến động giá cổ phiếu

2. Kết quả kinh doanh

3. Hồ sơ doanh nghiệp

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1: Diện tích trồng mía trên thế giới

Hình 2: Năng suất mía 1 số quốc gia trên thế giới

Hình 3: Tổng cung đường thế giới

Hình 4: 10 quốc gia sản xuất đường mía lớn nhất thế giới

Hình 5: Tình hình xuất khẩu đường thế giới

Hình 6: Một số quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới

Hình 7: Nhập khẩu đường thế giới và tăng trưởng nhập khẩu

Hình 8: Cán cân xuất nhập khẩu đường thế giới

Hình 9: Diễn biến giá đường thế giới

Hình 10: Diễn biến giá đường thế giới theo tháng

Hình 11: Tiêu dùng đường thế giới

Hình 12: Tiêu dùng và tồn kho đường thế giới

Hình 13: Diện tích trồng mía của Việt Nam và tăng trưởng hàng năm

Hình 14: Phân bố diện tích trồng mía theo các khu vực sinh thái

Hình 15: Năng suất mía phân theo vùng sinh thái

Hình 16: Sản lượng mía phân theo khu vực sinh thái

Hình 17: Cơ cấu sản lượng mía theo khu vực sinh thái năm 2008

Hình 18: Tổng công suất các nhà máy đường và sản lượng đường hàng năm

Hình 19: Số lượng nhà máy đường và công suất bình quân4

Hình 20: Công suất thiết kế và sản lượng đường niên vụ 2007/2008 một số nhà máy đường Việt Nam

Hình 21: Tiêu thụ đường bình quân đầu người và tăng trưởng tiêu dùng

Hình 22: Tình hình tồn kho và tiêu thụ đường năm 2009

Hình 23: Lượng và kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam

Hình 24: Cơ cấu nhập khẩu các loại đường

Hình 25: Các thị trường nhập khẩu đường thô lớn nhất 7 tháng đầu năm 2009

Hình 26: Các thị trường nhập khẩu đường khác (1702) lớn nhất 7 tháng đầu năm 2009

Hình 27: Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam

Hình 28: Các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2009

Hình 29: Diễn biến giá đường trên thị trường Hà Nội và An Giang

Hình 30: Diễn biến giá đường trên thị trường TPHCM và Cần Thơ

Hình 31: So sánh giá đường Việt Nam và thế giới

Hình 32: Dự báo giá đường trên thị trường nội địa quý IV/2009

Hình 33: Biến động giá cổ phiếu các doanh nghiệp niêm yết

Hình 34: Biến động giá cổ phiếu BHS

Hình 35: Biến động giá cổ phiếu LSS

DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU

Biểu 1: Thuế suất nhập khẩu đường của Việt Nam để thực hiện hiệp định CEPT/AFTA giai đoạn 2006-2013

Biểu 2: Thuế nhập khẩu đường theo cam kết TRQ của Việt Nam khi gia nhập WTO

Biểu 3: Thuế suất nhập khẩu đường ngoài hạn ngạch

Bảng 1: Thông tin chung các doanh nghiệp niêm yết trên sàn

Bảng 2: So sánh một số chỉ tiêu tài chính của các công ty niêm yết

Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh 2 quý đầu năm 2009 của BHS

Bảng 4: Kết quả hoạt động kinh doanh 2 quý đầu năm 2009 của LSS

Bảng 5: Kết quả hoạt động kinh doanh 2 quý đầu năm 2009 của SBT


     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 9 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012
Báo cáo ngành mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TA)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam quý 3 năm 2009 (TA)