Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TV)
     
BÁO CÁO NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 7/7/2010
- Số trang: 60 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
Bản tiếng Anh: 2,000,000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Anh Đỗ Văn Hảo - Email:
hao_agro@yahoo.com
Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - P16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TỔNG LƯỢC
PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚ
1. Tương quan cung cầu đường thế giới
1.1 Sản xuất đường thế giới
1.2 Tiêu dùng đường thế giới
2. Thương mại đường thế giới
2.1 Xuất khẩu đường thế giới
2.2 Nhập khẩu đường thế giới
3. Giá đường thế giới
PHẦN 2: SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010
1. Nguyên liệu mía
2. Sản xuất mía đường
PHẦN 3: TIÊU THỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐƯỜNG VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010
1. Tiêu thụ
2. Xuất nhập khẩu
3. Biến động giá đường nội địa
PHẦN 4: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2010
1. Nhu cầu nhập khẩu
2. Triển vọng giá
SỐ LIỆU THẾ GIỚI
SỐ LIỆU VIỆT NAM
PHỤ LỤC: Các chính sách đối với ngành đường
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC ĐỒ THỊ
Đồ thị 1: Diện tích, năng suất mía thế giới
Đồ thị 2: Sản lượng mía thế giới
Đồ thị 3: Sản lượng đường thế giới
Đồ thị 4: Các quốc gia sản xuất đường mía lớn nhất thế giới
Đồ thị 5: Tiêu dùng đường thế giới
Đồ thị 6: Các quốc gia tiêu thụ đường lớn nhất thế giới
Đồ thị 7: Cung, cầu đường thế giới
Đồ thị 8: Tương quan tiêu dùng - tồn kho đường thế giới
Đồ thị 9: Tình hình xuất khẩu đường thế giới
Đồ thị 10: Các quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới
Đồ thị 11: Tình hình nhập khẩu đường thế giới
Đồ thị 12: Các quốc gia nhập khẩu đường lớn nhất thế giới
Đồ thị 13: Diến biến giá đường thế giới
Đồ thị 14: Diến biến giá đường thế giới theo tháng
Đồ thị 15: Diện tích trồng mía của Việt Nam
Đồ thị 16: Phân bố diện tích trồng mía theo vùng sinh thái
Đồ thị 17: Năng suất, sản lượng mía của Việt Nam
Đồ thị 18: Công suất các nhà máy đường và sản lượng hàng năm
Đồ thị 19: Tình hình tiêu thụ đường Việt Nam
Đồ thị 20: Tiêu thụ và tồn kho đường theo tháng
Đồ thị 21: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam
Đồ thị 22: Cơ cấu nhập khẩu các loại đường
Đồ thị 23: Các thị trường nhập khẩu đường khác (1702)
Đồ thị 24: Các thị trường nhập khẩu đường thô chủ yếu
Đồ thị 25: Diễn biến giá đường tại một số tỉnh, thành phố
Đồ thị 26: So sánh giá đường Việt Nam và thế giới
Đồ thị 27: Dự báo giá đường trên thị trường nội địa năm 2010
     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 9 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo ngành hàng mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012
Báo cáo ngành mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TA)
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo thường niên ngành Mía đường Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam quý 3 năm 2009 (TA)
Báo cáo ngành Mía đường Việt Nam quý 3 năm 2009 (TV)