Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trồng măng tây xanh thu nhập 300 - 400 triệu đồng/ha/năm
08 | 08 | 2008
Măng tây xanh là loại rau cao cấp đang trồng thí điểm ở hai xã Trung Lập Hạ và Nhuận Đức(huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) mang lại hiệu quả kinh tế cao (300 - 400 triệu đồng/ha/năm)^, phù hợp trong điều kiện sản xuất nông nghiệp đô thị.
TS. Trần Viết Mỹ, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố cho biết, Thành phố đã áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất rau cao cấp, rau an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Một số loại hình đạt hiệu quả kinh tế cao như trồng rau trong nhà lưới, rau thủy canh, rau mầm và mô hình trồng cây măng tây xanh trên vùng đất xám Củ Chi. Măng tây là loại cây trồng mới cho giá trị kinh tế rất cao, thị trường tiêu thụ khá lớn trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác. Kết quả trồng măng tây trong dân với sự hỗ trợ của doanh nghiệp Cẩm Hon (bao tiêu sản phẩm) trong 3 năm cho thấy: cây măng tây xanh cho năng suất tương đối cao. Điều này khẳng định thổ nhưỡng và khí hậu của vùng đất xám Củ Chi rất thích hợp cho việc sinh trưởng, phát triển của cây măng tây xanh và cho thu nhập cao hơn nhiều loại cây trồng khác.

Trung tâm Khuyến nông đã xây dựng mô hình thí điểm trồng 4 ha măng tây xanh với 21 hộ ở hai xã Nhuận Đức và Trung Lập Hạ tham gia trồng từ giữa tháng 12/2007. Sau 7 tháng trồng, kết quả ban đầu được ghi nhận: 70% hộ tham gia mô hình đã và đang cho thu hoạch lứa đầu, số hộ còn lại thu hoạch trong tháng 9/2008. Dự kiến trong năm đầu tiên, 6 - 7 tháng sau khi trồng, măng tây cho thu hoạch với năng suất 6 - 10 kg/1.000 m2/ngày (17,5 tấn/ha/năm); năm thứ 2, năng suất tăng lên 25 tấn/ha/năm; năm thứ 3, sẽ đạt 30 tấn/ha/năm. Chất lượng măng tây xanh khá tốt, măng loại A có thể chiếm trên 80%. Với giá bao tiêu 24.000 đồng/kg và loại B là 15.000 đồng /kg như hiện nay của Công ty Cẩm Hon, tính ra mỗi ha măng tây thu 300 - 400 triệu đồng/năm. Chi phí đầu tư bình quân cho 1 ha măng tây xanh hiện nay chỉ khoảng 60 - 70 triệu đồng.

Từ hiệu quả kinh tế của cây măng tây xanh, trước mắt Củ Chi xác định vùng trồng tập trung loại cây trồng này lên 100 ha vào năm 2010 tại hai xã Trung Lập Hạ và Nhuận Đức và phát triển lên 500 ha vào năm 2015 tại các xã lân cận trên địa bàn huyện Củ Chi./.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường