Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mỹ cho nhập khẩu thanh long Việt Nam
06 | 08 | 2008
Theo công văn mà Thương vụ Việt Nam tại Mỹ gửi về nước, do ông Thoan ký ngày 30-7, Cục Kiểm dịch động thực vật (APHIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ đã thông báo trên Công báo liên bang rằng từ 30-7, trái thanh long từ Việt Nam^ có thể vào thị trường Mỹ.
Tham tán thương mại Việt Nam tại Mỹ, ông Ngô Văn Thoan, khẳng định phía Mỹ đã cho phép nhập khẩu trái thanh long của Việt Nam vào thị trường nước này kể từ ngày 30-7.

Trước đó, APHIS đã tổ chức nghiên cứu, phân tích trong phòng thí nghiệm, cử các đoàn kiểm tra thực tế từ khâu gieo trồng, thu hoạch, bảo quản đối với trái thanh long và các phương tiện kỹ thuật được sử dụng kiểm dịch tại Việt Nam.

Kết quả điều tra được APHIS thông báo rộng rãi để lấy ý kiến công chúng Mỹ từ ngày 9-5 tới 8-7-2008, đúng 60 ngày theo quy định của luật pháp Mỹ.

Ngoài những quy định chung về kiểm dịch thực vật, các lô hàng thanh long Việt Nam nhập vào Mỹ phải đảm bảo 3 tiêu chuẩn riêng của APHIS. Một là thanh long được đưa qua phóng xạ với liều lượng hấp thụ tối thiểu 400 gray.

Hai là mỗi lô hàng thanh long đều phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do Cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia của Việt Nam (NPPO) cấp và ghi rõ đã được kiểm dịch và xử lý phóng xạ theo quy định (hoặc lô hàng sẽ được phóng xạ tại cảng đến trên lãnh thổ Mỹ). Ba là các quy định trên chỉ áp dụng cho các lô hàng thương mại.

Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cũng cho biết, qua làm việc, APHIS cho rằng họ có thể xem xét và cho phép cùng một lúc ba hoặc bốn loại trái cây có bản chất và đặc tính tương tự, chứ không nhất thiết phải làm từng loại như đã làm với thanh long.

Thị trường Mỹ có nhu cầu nhập khẩu trái cây lớn và hàng năm nhập khẩu trái cây giá trị khoảng 7 tỉ đô la Mỹ.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường