Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hà Nội mới: Đủ 70% nhu cầu rau xanh
04 | 08 | 2008
Chiều 31/7, bà Nguyễn Thị Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết với việc Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội sẽ đáp ứng được khoảng xấp xỉ 70% nhu cầu tiêu dùng rau xanh của thành phố.
Diện tích đất nông nghiệp dành cho sản xuất rau xanh hàng năm của thành phố sẽ tăng từ hơn 8.000 ha lên khoảng 31.000 ha. Trước khi Hà Nội được mở rộng, thành phố chỉ tự cung cấp được 40%, còn lại 60% rau, quả từ các tỉnh lân cận đưa vào.

Bà Hoa cũng cho biết một thuận lợi cho Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội (cũ) là đã được thành phố quan tâm chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện “Đề án sản xuất RAT và tiêu thụ RAT thành phố Hà Nội giai đoạn 2008 - 2015” từ vài năm nay.

Theo tinh thần chỉ đạo của thành phố, Chi cục sẽ tiếp tục hoàn thiện đề án theo hướng mở rộng địa giới hành chính. Đây là một lợi thế và cũng là áp lực mới trong quản lý, chỉ đạo sản xuất đối với cán bộ nhân viên của Chi cục.

Dự kiến thời gian tới, Chi cục sẽ chọn một số vùng có diện tích canh tác lớn để cắm kỹ sư trực tiếp giám sát như tại Hà Nội hiện nay.

“Hà Tây có những vùng rau lớn, đủ khả năng xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa ổn định trong nhiều năm. Chúng tôi sẽ xây dựng một vài mô hình tại đây. Kinh nghiệm quản lý sản xuất ở Hà Nội (cũ) cho thấy, chính quyền địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng.

Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất RAT cũng đem lại hiệu quả rõ rệt. Đây là những bài học kinh nghiệm cần được áp dụng sau khi mở rộng địa chính"-Bà Hoa cho biết.

Vừa qua Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội cũng đã bước đầu khảo sát thực trạng sản xuất RAT và công tác quản lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở Mê Linh, một số nơi của Hà Tây để làm cơ sở xây dựng định hướng, kế hoạch hoạt động thời gian tới.

Với sự giúp đỡ của Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục đang xây dựng mô hình tự quản giảm thiểu ô nhiễm của thuốc bảo vệ thực vật tại xã Đặng Xá (Gia Lâm).
Nguồn: http://www.kinhtenongthon.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường