Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hà Nội quy hoạch và phát triển vùng rau an toàn
10 | 04 | 2009
Theo Kế hoạch công tác VSATTP đến năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội, thành phố sẽ hoàn thành việc lập bản đồ quy hoạch các vùng rau an toàn (RAT) trên địa bàn.

Thành phố tiến hành rà soát, kiểm tra 2.000ha rau đang được quản lý, giám sát theo quy trình sản xuất RAT tại 22 quận, huyện và thành phố trực thuộc; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho những vùng đủ điều kiện để chuyển sang sản xuất RAT và tiếp tục phát triển thêm diện tích RAT ở các vùng sản xuất tập trung, nâng diện tích RAT đạt 2.400 đến 2.500ha với năng suất trung bình đạt 20 tấn/ha/vụ, sản lượng đạt 155.000 tấn/năm, có khả năng đáp ứng trên 16% nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng xây dựng mạng lưới giết mổ gia súc, gia cầm an toàn và mạng lưới cửa hàng, gian hàng bán thực phẩm an toàn. Các ngành chức năng của thành phố phối hợp với UBND các quận nội thành và thành phố trực thuộc xây dựng tối thiểu mỗi phường có từ 2 đến 4 cửa hàng kinh doanh RAT, thực phẩm an toàn.

Được biết, đến thời điểm này, Hà Nội có 2.172 vùng sản xuất rau với tổng diện tích gần 12.000ha rau các loại; trong đó diện tích RAT là hơn 2.000ha, chiếm 17,8%. Sản lượng RAT của Hà Nội hằng năm mới chỉ đáp ứng được gần 14% nhu cầu rau xanh của người dân Thủ đô.Nguồn: www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường