Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng nông, lâm, thủy sản nhập khẩu
03 | 04 | 2009
Ngày 2-4, tại Hà Nội, Cục Chế biến thương mại nông, lâm, thủy sản và Nghề muối - Bộ NN&PTNT tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan chức năng nhằm xây dựng và hoàn thiện thông tư hướng dẫn kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản nhập khẩu.

Buổi họp nhằm thống nhất những quy định chung đối với các loại vật tư nông nghiệp, hàng hóa nông, lâm, thủy sản cũng như phương thức và nội dung kiểm tra để tăng cường việc giám sát sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm trong quản lý của Bộ. Nhiều đại biểu đã đưa ra các ý kiến đề xuất nhằm kiểm soát các mặt hàng nông, lâm, thủy sản khi nhập khẩu vào Việt Nam trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ và sử dụng.


 Nguồn: www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường