Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thông tin về thị trường chè Việt Nam
29 | 08 | 2008
Trong tháng 7/2008, cả nước đã xuất khẩu được 12,1 nghìn tấn chè, với kim ngạch đạt 17,8 triệu USD, giảm 73,62% về lượng và 78,93% về kim ngạch so với tháng trước.
- Trong tháng 6/2008, Việt Nam xuất khẩu chè sang Ucraina đạt trị giá 83.408 USD, với số lượng 49 tấn. Tính chung 6 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 495.686 USD, với lượng xuất 446 tấn.

- Giá chè xuất khẩu trung bình của nước ta trong tháng 7/2008 so với cùng kỳ năm 2007 lại có xu hướng giảm, sau đợt tăng giá chè xuất khẩu trung bình trong tháng 6/2008. Giá xuất khẩu chè trung bình trong tháng 7/2008 chỉ đạt 1.468 USD/tấn, giảm 20,12% so với tháng trước và giảm 45,02% so với tháng 7/2007.

- 6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 161 tấn chè sang thị trường Pháp, đạt trị giá 201.185 USD.

- Trong tháng 6/2008, Việt Nam xuất khẩu chè sang Trung Quốc đạt trị giá 979.755 USD, với số lượng 1.201tấn. Tính chung 6 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 3.178.866 USD, với lượng xuất 3.187 tấn.

- 6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 533 tấn chè sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, đạt trị giá 1.099.477 USD.

- Trong tháng 6/2008, Việt Nam xuất khẩu chè sang Nhật Bản đạt trị giá 128.361 USD, với số lượng 38 tấn. Tính chung 6 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 455.898 USD, với lượng xuất 202 tấn.
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường