Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Costa Rica: xuất khẩu cà phê tháng 10 tăng 19%
21 | 08 | 2007
Viện Cà phê Costa Rica cho biết, xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 10 – tháng đầu tiên của niên vụ 2006/07, đạt 45.599 bao, tăng 19% so với 38.466 bao xuất khẩu cùng tháng niên vụ trước.
Phần lớn cà phê xuất khẩu trong tháng 10 là cà phê hạt được thu hoạch trong niên vụ trước.
Sản lượng cà phê của nước này trong niên vụ 2006/07 được dự đoán đạt 1.837.272 bao, tăng 5,1% so với 1.747.676 bao niên vụ trước.
Trong khi đó, xuất khẩu cà phê của nước này trong niên vụ 2006/07 được dự đoán đạt khoảng 1.580.054 bao, tăng 12% so với niên vụ vừa kết thúc tháng 9.(Vinanet)
Báo cáo phân tích thị trường