Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quân nhân xuất ngũ được trợ cấp 600.000 đồng một tháng
04 | 11 | 2008
Theo Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, quân nhân có từ đủ 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương được trợ cấp 600.000 đồng mỗi người một tháng.

Quyết định này áp dụng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng.
Cụ thể, quân nhân có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (bao gồm cả số tiếp tục công tác sau đó thôi việc), được thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng theo số năm công tác thực tế trong quân đội. Theo đó, người đủ 15 năm được trợ cấp 600.000 đồng một người một tháng; sau đó cứ thêm một năm được tính thêm 5% trên mức trợ cấp khởi điểm. Khi quân nhân chết thì thôi hưởng trợ cấp hàng tháng từ tháng tiếp theo, đồng thời, thân nhân của họ được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp hiện hưởng.

Quân nhân có dưới 15 năm công tác, được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo số năm công tác thực tế trong quân đội. Cụ thể, có đủ hai năm công tác thực tế trong quân đội trở xuống, mức trợ cấp bằng hai triệu đồng; từ năm thứ ba trở đi, mỗi năm được tính hưởng trợ cấp bằng 600.000 đồng.

Với chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính 1/2 năm. Quân nhân có đủ từ 15 đến 20 năm công tác đã chết trước ngày 1/1/2009 và quân nhân có dưới 15 năm công tác mà chết trước ngày quy định này có hiệu lực thi hành thì một trong những thân nhân hợp pháp của họ được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng ba triệu đồng.Nguồn: Đất việt
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ