Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ các Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo của địa phương năm 2008
03 | 11 | 2008
Ngày 31/10, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung 1,495 tỷ đồng để hỗ trợ các Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo của địa phương năm 2008 (ngoài số tiền 4,330 tỷ đồng đã bổ sung ngày 29/7/2008); đồng thời giao Bộ Tài chính phân bổ vốn cụ thể để thực hiện.
Về số thôn đặc biệt khó khăn của xã khu vực II thuộc diện đầu tư của Chương trình 135, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với định mức vốn thực hiện các dự án thuộc Chương trình 135 năm 2009, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 25/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Về định mức hỗ trợ công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư thuộc Chương trình 135, năm 2009, áp dụng tỷ lệ 6,3% so với vốn đầu tư hạ tầng để làm căn cứ xác định.Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ