Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hà Giang: Chương trình 134 giúp nhiều hộ đồng bào các dân tộc thiểu số giảm bớt khó khăn
22 | 07 | 2007
Sau 2 năm (2005 - 2006) thực hiện Quyết định số 134 của Thủ tướng Chính phủ, những hộ đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn ở tỉnh Hà Giang đã được Nhà nước đầu tư 62 tỷ đồng để hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt.

Theo tiêu chí cũ toàn tỉnh Hà Giang có 16.155 hộ đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn họ thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt và được thụ hưởng theo Chương trình 134. Chương trình 134 đầu tư 62 tỷ đồng để hỗ trợ đất sản xuất cho 10.692 hộ, hỗ trợ nhà ở cho 12.391 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 10.288 hộ. Đặc biệt, trong số 16.155 hộ nghèo, đời sống khó khăn cần hỗ trợ thì nhiều hộ trong số này được thụ hưởng cả 3 mục tiêu (đất sản xuất; đất ở, nhà ở; nước sinh hoạt).

Đầu năm 2005, Chương trình 134 thực hiện tại Hà Giang đã được đầu tư 27 tỷ đồng và tỉnh Hà Giang đã sớm tổ chức triển khai thực hiện chương trình đến cơ sở xã, các hộ dân được thụ hưởng chương trình. Trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả của Chương trình 135 tại Hà Giang, Chương trình 134 được tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện với phương thức: Nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp, cộng đồng giúp đỡ. Năm đầu thực hiện chương trình (2005), 27 tỷ đồng đã được triển khai thực hiện đạt 100% mục tiêu đề ra. 35 tỷ đồng là nguồn vốn Nhà nước đầu tư cho năm thứ 2 thực hiện chương trình.

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện chương trình 134 tại Hà Giang, các mục tiêu đã đạt được là đã hỗ trợ cho 7.762 hộ đồng bào nghèo, đời sống khó khăn có đất ở, nhà ở; 3.214 hộ có bể nước sinh hoạt cho gia đình và thực hiện khai hoang, xây dựng nương xếp đá ở 4 huyện vùng cao núi đá, chuyển nương dốc thành ruộng cây lúa nước được 2.020 ha... cơ bản đã giảm bớt được khó khăn cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Theo quy định về chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010 của Thủ tướng Chính phủ đến thời điểm này tỉnh Hà Giang còn 51% hộ nghèo và tập trung ở đồng bào các dân tộc thiểu số sống ở vùng cao, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn thuộc 142/195 xã của tỉnh. Trước thực tế này, Chính phủ đã cho Hà Giang tiếp tục thực hiện Chương trình 134 đến năm 2008./.(Nguồn tin: TTXVN)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ