Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
2009 không còn nhà tạm bợ tại 61 huyện nghèo
13 | 02 | 2009
Phát biểu tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, tổ chức ngày 12/2 tại tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh mục tiêu trước mắt là đến hết năm 2009 tại 61 huyện nghèo phải xóa xong nhà tranh tre dột nát.

Theo Phó Thủ tướng, Chương trình xóa đói giảm nghèo là chương trình mang tầm quốc gia và mang tầm chiến lược của cả nước, nhưng trong đợt này tập trung vào 61 huyện có tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Để thực hiện có hiệu quả chương trình này, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương cần sớm hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn ngay trong tháng 2 để các địa phương có cơ sở thực hiện.

Trung ương sẽ thành lập 10 đoàn công tác để trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra và giúp đỡ các địa phương lập và phê duyệt các dự án sớm. Phó Thủ tướng nhấn mạnh chủ trương của Trung ương là "không chờ đợi tập thể", nếu đơn vị nào có kế hoạch, dự án, công trình được duyệt thì sẽ phân bổ kinh phí ngay.

Đối với các tỉnh có huyện thực hiện chương trình này phải xem đây là chương trình trọng điểm của công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Các tỉnh cần tổ chức thành lập Ban chỉ đạo các cấp, tập trung lực lượng để thực hiện ngay, nhất là việc bố trí cán bộ của cấp tỉnh, huyện về giúp đỡ các xã. Các địa phương cũng cần lựa chọn những dự án phù hợp với điều kiện của mình để thực hiện được thuận lợi.

Trong các nhóm cơ chế, chính sách được hỗ trợ, các địa phương cần dựa vào đặc điểm tình hình để đề xuất hỗ trợ cho phù hợp; trong đó, tập trung ưu tiên về đầu tư xoá nhà tranh tre dột nát; đẩy mạnh việc giao đất giao rừng cho nhân dân; lập kế hoạch chăn nuôi lâu dài; mở rộng ngành nghề phụ; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như hệ thống thuỷ lợi, điện, đường, trường, trạm; tổ chức đào tạo nghề cho nông dân, phấn đấu đưa số lao động của các huyện nghèo đi xuất khẩu lao động ngày càng nhiều.

Hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian để các đại diện lãnh đạo của 20 tỉnh có 61 huyện nghèo nhất cả nước trao đổi những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại địa phương mình; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm qua quá trình thực hiện công cuộc xoá đói giảm nghèo của các huyện.Nguồn: www.vietnamplus.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ