Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2006/07 dự kiến tăng 12%
22 | 06 | 2007
Theo báo cáo mới đây của nhà phân tích thị trường F.O.Licht, sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2006/07 sẽ tăng khoảng 12% lên 122 triệu bao 60 kg so với 108,7 triệu bao của vụ trước. Trong khi đó, cầu tiêu dùng của niên vụ này chưa chắc đã tăng cao hơn mức 117-118 triệu bao. "Sản lượng cà phê thế giới vụ mùa 2006/07 được cải thiện đáng kể và có thể vượt qua mức 117,7 triệu bao của vụ 2004/05".

Theo báo cáo mới đây của nhà phân tích thị trường F.O.Licht, sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2006/07 sẽ tăng khoảng 12% lên 122 triệu bao 60 kg so với 108,7 triệu bao của vụ trước. Trong khi đó, cầu tiêu dùng của niên vụ này chưa chắc đã tăng cao hơn mức 117-118 triệu bao. "Sản lượng cà phê thế giới vụ mùa 2006/07 được cải thiện đáng kể và có thể vượt qua mức 117,7 triệu bao của vụ 2004/05".

Braxin bước vào chu kỳ tăng của cây cà phê và sản lượng cũng dự kiến tăng ở Việt Nam sau một vụ mùa bị hạn hán. Licht đã nâng mức dự kiến cho vụ mùa 2006/07 lên cao hơn con số dự đoán 119-120 triệu bao đưa ra trong bản báo cáo hồi tháng 6/06. Theo Licht "một dấu hiệu đáng mừng hiện nay là các nước sản xuất không mở rộng diện tích nhiều. Lượng dự trữ ở các nước sản xuất đang ở mức rất thấp trong khi dự trữ của các nhà nhập khẩu vẫn còn lớn cho phép họ có thể chờ đợi biến động giá có lợi trước khi tham gia thị trường".

Dưới đây là dự đoán lần hai về cân bằng cà phê thế giới 2005/06 Đơn vị: 1.000 bao cà phê nhân

Chỉ tiêu2005/062004/052003/042002/03
Tồn kho đầu vụ37310,137254,6 44976,3 37519,8
Sản lượng 108683,0 117650,0 106600,0 123786,0
Robusta 40249,0 40963,0 43027,0 41895,0
Arabica 68434,0 76687,0 63573,0 81891,0
Sản lượng có thể XK 79365,0 89493,0 79644,0 96990,0
Nhập khẩu 3225,1 3112,8 1771,0 1484,9
Tiêu dùng nội địa 29999,0 28810,027676,0 27206,0
Xuất khẩu 89727,0 91897,4 88416,8 90608,3
Cà phê nhân82720,9 84974,9 83336,5 85823,8
Cà phê rang xay449,1 409,9 395,9 352,2
Cà phê hoà tan 6557,0 6512,64684,4 4432,3
Tồn kho cuối vụ 29492,0 37310,1 37254,644976,3
Tồn kho được đem sử dụng (%) 24,6330,91 32,09 38,18

Giá cà phê thế giới đã giảm thấp trong những tháng qua với chỉ số giá ICO tháng 7/06 là 109,45 xu, thấp hơn rất nhiều so với 129,64 xu/lb tháng 1/06. Mặc dù thị trường giảm giá nhưng so với hai năm trước đây 58,46 xu/lb (tháng 7/04), chỉ số giá phức hợp vẫn cao hơn rất nhiều. Các nước sản xuất không hài lòng với xu thế này đặc biệt là trong niên vụ 2005/06 sản lượng thấp do ảnh hưởng của thời tiết và cây cà phê bước vào giai đoạn suy giảm tại Braxin.

(Nguon tin: Reuters)Báo cáo phân tích thị trường