Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2009 xuất khẩu cá tra dự kiến còn 1 tỷ USD
02 | 02 | 2009
Thiếu nguyên liệu do nông dân bỏ nuôi, các nhà máy năm 2009 dự kiến chỉ đạt 30% công suất chế biến trong năm 2009.

Năm 2009, xuất khẩu cá tra sẽ chỉ đạt kim ngạch 1 tỷ USD so với 1,48 tỷ USD của năm 2008, bởi tình hình nuôi cá tra năm nay không thuận lợi vì có tới 50% diện tích ao bỏ trống và dự báo trong 6 tháng đầu năm 2009 sẽ thiếu nguyên liệu trầm trọng.

Hiện nay, cả nước có khoảng 100 nhà máy chế biến cá có công suất là 1,5 triệu tấn/năm nhưng khả năng năm nay chỉ đạt khoảng 30% công suất.
Nguồn: www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ