Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kinh tế thế giới tác động mạnh đến FDI vào Việt Nam
03 | 02 | 2009
Số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới vào Việt Nam trong tháng 1-2009 chỉ đạt 200 triệu USD, giảm 8,5 lần so với cùng kỳ năm 2008, theo số liệu cập nhật từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). So với tháng trước (tháng 12-2008), con số này chỉ bằng 18%. Hầu hết các dự án cấp phép trong tháng 1-2009 đều có quy mô không lớn, từ 3 triệu đến 3,5 triệu USD/dự án; tỷ lệ giải ngân tháng 1-2009 cũng chỉ bằng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn FDI đăng ký mới trong tháng 1 đạt 200 triệu USD

Số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới vào Việt Nam trong tháng 1-2009 chỉ đạt 200 triệu USD, giảm 8,5 lần so với cùng kỳ năm 2008, theo số liệu cập nhật từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). So với tháng trước (tháng 12-2008), con số này chỉ bằng 18%. Hầu hết các dự án cấp phép trong tháng 1-2009 đều có quy mô không lớn, từ 3 triệu đến 3,5 triệu USD/dự án; tỷ lệ giải ngân tháng 1-2009 cũng chỉ bằng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù theo dự báo, tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tháng 2 có thể khả quan hơn - do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang thương thảo với nhà đầu tư nước ngoài về một số dự án trong lĩnh vực dịch vụ du lịch với tổng vốn đăng ký 200 triệu USD, song theo ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến Việt Nam trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo ông Thắng, với quy mô vốn đăng ký rất lớn trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2007 và năm 2008, nếu có những giải pháp thích hợp thì vốn giải ngân trong năm 2009 vẫn có thể đạt 9,5 - 12 tỷ USD.

Để tiếp tục thu hút, thúc đẩy giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn FDI năm 2009 và năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ 8 nhóm giải pháp cần ưu tiên triển khai thực hiện về luật pháp, chính sách; quy hoạch; cải thiện cơ sở hạ tầng; nguồn nhân lực…

“Triển vọng ĐTNN tại Việt Nam là sáng sủa, nếu các giải pháp cơ bản nêu trên được thực hiện nhất quán với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và giữa trung ương với địa phương”, ông Thắng khẳng định.Nguồn: www.sggp.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường