Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bộ Công thương: Tạo mọi điều kiện cho DN sản xuất kinh doanh
10 | 02 | 2009
Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Bộ Công Thương trong năm nay là đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ưu đãi phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

Bộ Công thương yêu cầu các Tập đoàn và Tổng công ty tăng cường trách nhiệm của chủ sở hữu Nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh, hướng vào ngành nghề kinh doanh chính .

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Bộ Công Thương trong năm nay là đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ưu đãi phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn, hình thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực; chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu gia tăng sản xuất và sử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các Tập đoàn và Tổng công ty tăng cường trách nhiệm của chủ sở hữu Nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh, hướng vào ngành nghề kinh doanh chính để đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức mạnh. Bộ Công Thương sớm xây dựng đề án Cơ chế cảnh báo sớm vụ kiện chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch và thị trường xuất khẩu lớn, nhằm hạn chế rủi ro bị áp dụng các biện pháp đối kháng hoặc bị khiếu kiện đa phương ở các thị trường này. Đồng thời, nâng cao vai trò và trách nhiệm của hệ thống các Thương vụ ở nước ngoài trong hoạt động xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư.Nguồn: VOVNews
Báo cáo phân tích thị trường