Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường đường thế giới ngày 11/3: giá tăng
12 | 03 | 2009
Giá đường thô kỳ hạn trên thị trường thế giới tăng trong ngày 11/3 do hoạt động mua đầu cơ và mua giao dịch, tỏng bối cảnh đồng Đôla Mỹ giảm giá.

Tại New York, đường thô kỳ hạn tháng 5 giá tăng 22 điểm đạt 12,81 US cent/lb.
Tại London, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5 giá tăng 10,80 USD lên 396 USD/tấn.

Sản lượng mía của Mỹ dự báo sẽ giảm 5% xuống 28,6 triệu tấn, do sương giá ở Florida. Sản lượng mía của bang Florida dự báo giảm 10% so với con số tính toán ban đầu, và giảm 4% so với niên vụ trước.

Dự báo về diện tích thu hoạch mía ở Mỹ ước tính giảm 3.000 acres so với con số đưa ra vào tháng trước, và giảm 11.000 acres so với năm gnoái. Đây sẽ con số dự báo về sản lượng mía của Mỹ thấp nhất kể từ năm 1990.

Giá đường thế giới:

Kỳ hạn/thị trường
Giá 11/3
+/-
ICE, đường thô, US cent/lb
T3/09
12,81
+ 0,22
T5/09
13,16
+ 0,23
Liffe, đường trắng, USD/tấn
T5/09
396,00
+ 10,80Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường