Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
4.000 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long
07 | 04 | 2009
Theo Vụ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ NN&PTNT), nhằm giúp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện đại hóa nông nghiệp, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam sẽ giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng cho việc phát triển nông nghiệp bền vững tại khu vực này.

Số tiền trên sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực như: Quy hoạch chung cho phát triển nông nghiệp ĐBSCL; phát triển hệ thống thủy lợi, xây dựng đê biển; nghiên cứu, dự báo, tìm giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nước sông Mê Công; chuyển giao công nghệ cho nông dân, mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp....Nguồn: Hà Nội Mới Online
Báo cáo phân tích thị trường