Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Định hướng xúc tiến đầu tư ngành nông nghiệp đến năm 2020
01 | 04 | 2013
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, định hướng công tác xúc tiến đầu tư (XTĐT) của ngành từ nay đến năm 2020 tập trung vào tổ chức các diễn đàn đối thoại chính sách, cải thiện môi trường đầu tư; XTĐT theo chuyên ngành cũng như đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu đề xuất chính sách.

Các hoạt động XTĐT trong nước sẽ tập trung vào từng vùng kinh tế, ngành hàng để kêu gọi đầu tư vào ngành nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về môi trường đầu tư, chủ trương và chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân và nước ngoài. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thành Đề án phát triển cụm công nghiệp thủy sản tại đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2013 – 2015, với kinh phí dự kiến 200 triệu đồng/năm. Đến nay, ngoài việc khảo sát, nghiên cứu thực tế trong vào ngoài nước, Bộ đang hoàn thiện đề án hình thành Trung tâm nghề cá và bố trí cụm công nghiệp thủy sản cho đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời khẩn trương thu thập số liệu và cùng các chuyên gia xây dựng báo cáo chuyên đề thu đầu tư vào thủy sản. Bộ cũng dự kiến tổ chức Hội nghị XTĐT đối với chuỗi giá trị gia tăng khép kín cho sản phẩm thịt, trứng, sữa vào năm 2014 tại Nghệ An, nhằm đánh giá hiện trạng phát triển chuỗi giá trị gia tăng cũng như các giải pháp kêu gọi đầu tư cho ngành chăn nuôi…


Đối với hoạt động XTĐT nước ngoài sẽ được tiến hành theo chuyên ngành (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản…) và chuyên đề tại một số quốc gia như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và khu vực châu Âu… Trước mắt có 4 hoạt động dự kiến triển khai trong giai đoạn 2013 – 2015 với nguồn kinh phí gần 10 tỷ đồng. Đó là, khảo sát học tập kinh nghiệm tại Ôx-trây-li-a về xây dựng cảng biển, phát triển giống hải sản để xây dựng Trung tâm nghề cá, phương pháp quản lý, vận hành tại Việt Nam. Khảo sát mô hình cụm XTĐT thủy sản tại một số nước châu Âu để hỗ trợ việc xây dựng Đề án Trung tâm nghề cá lớn cho đồng bằng sông Cửu Long và bố trí các cụm công nghiệp đạt hiệu quả cao hơn. Xúc tiến kêu gọi đầu tư công nghệ cao trong nông lâm thủy sản tại Mỹ vào quý 4/2014. Xúc tiến đầu tư công nghệ chế biến nông lâm thủy sản tại châu Âu hoặc Nhật Bản vào quý 3/2015.


Bộ sẽ tập trung xây dựng chính sách thúc đẩy đối tác công tư (PPP) trong nông nghiệp nhằm tăng giá trị gia tăng theo chuỗi ngành hàng đối với một số nông sản chủ lực như: chè, cà phê, thủy sản, chăn nuôi, hạt tiêu… Cùng với đó, Bộ rà soát, đánh giá thực trạng thu hút đầu tư tư nhân vào nông nghiệp và đề xuất chính sách thu hút đầu tư tư nhân theo định hướng phát triển của ngành; xây dựng Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2016 – 2020


Nguồn: Bộ NN và PTNT

 



Báo cáo phân tích thị trường