Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Miễn thuế nhập khẩu thiết bị sản xuất máy nông nghiệp giảm tổn thất sau thu hoạch
06 | 03 | 2013
Bộ Tài chính vừa có công văn 2717/BTC-TCHQ hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố miễn thuế NK linh kiện, bộ phận máy móc thiết bị phục vụ dự án sản xuất máy nông nghiệp giảm tổn thất sau thu hoạch.

Theo đó, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện miễn thuế NK đối với linh kiện, bộ phận máy móc thiết bị trong nước chưa sản xuất được do các tổ chức, cá nhân (quy định theo Quyết định 63/2010/QĐ-TTg năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ) NK để phục vụ dự án sản xuất máy móc nông nghiệp, giảm tổn thất sau thu hoạch.


Trong công văn, Bộ Tài chính quy định linh kiện, bộ phận máy móc thiết bị NK được miễn thuế của dự án phải đáp ứng các điều kiện như: Có tờ khai NK đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 10-1-2013 trở đi; không thuộc danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.


Linh kiện, bộ phận máy móc thiết bị phải do các tổ chức, cá nhân được hưởng chính sách theo Quyết định 63/2010/TT-TTg NK. Đồng thời, thiết bị phải phù hợp với lĩnh vực đầu tư chế tạo máy móc nông nghiệp, giảm tổn thất sau thu hoạch đã được ghi trong giấy phép đầu tư; phù hợp với tài liệu thiết kế kỹ thuật, sơ đồ lắp đặt của máy móc, thiết bị; số lượng kinh kiện, bộ phận máy móc thiết bị NK phải phù hộ với công suất sản xuất của tổ chức, cá nhân.


Bên cạnh đó, định kỳ một năm một lần các cá nhân, tổ chức phải thực hiện quyết toán việc NK và sử dụng hàng hóa NK đã được miễn thuế với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục NK.


Trường hợp DN không thực hiện đúng quy định về quyết toán, sử dụng sai mục đích hàng hóa được miễn thuế, hàng hóa không thuộc đối tượng miễn thuế nhưng kê khai thuộc đối tượng miễn thuế và đã được thông quan thì thu thuế, xử phạt theo quy định của pháp luật


Bộ Tài Chính
 Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ