Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cần nhập khẩu nguyên liệu thuỷ sản
13 | 04 | 2009
Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, bước vào tháng 4.2009 do thiếu nguyên liệu, nhiều doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thuỷ sản không đảm bảo được hợp đồng với khách hàng.

Nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu thủy sản của các DN đang trở nên bức xúc. Năm 2008, tổng sản lượng nguyên liệu thuỷ sản cả nước đạt 4,5 triệu tấn, trong đó khai thác biển đạt 1,9 triệu tấn. Sau khi trừ phần tiêu dùng trong nước (ước tính 1,5 triệu tấn/năm), lượng nguyên liệu dành cho chế biến phục vụ xuất khẩu mới đạt khoảng 3 triệu tấn. Nếu chỉ dựa vào nguyên liệu trong nước, khó có thể đưa giá trị xuất khẩu thuỷ sản vượt 4 tỉ USD/năm.
 
Năng lực chế biến thủy sản phát triển nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng sản lượng khai thác và nuôi trồng. Hiện nay, công suất cấp đông của các nhà máy chế biến thuỷ sản đã lên đến 1,7 - 2,0 triệu tấn thành phẩm/năm, tương ứng với nhu cầu khoảng 5 - 6 triệu tấn nguyên liệu thuỷ sản.

Hiện đa số các nhà máy chế biến thuỷ sản đều thiếu nguyên liệu - nhất là nguyên liệu khai thác từ biển. Nhiều nhà máy đông lạnh chỉ hoạt động trên - dưới 50% công suất thiết kế, gây lãng phí lớn về đầu tư. Nhập khẩu nguyên liệu thủy sản vừa để giải quyết khâu nguyên liệu cho các DN, vừa tạo điều kiện để nước ta trở thành trung tâm tái chế và sản xuất thực phẩm thuỷ sản có giá trị gia tăng trong khu vực.Nguồn: www.laodong.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường