Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đề nghị trợ giá phân kali cho nông dân
16 | 04 | 2009
Trung tuần tháng 4, Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trợ giá trực tiếp 30% theo giá thị trường khi nông dân mua phân kali hoặc bảo hiểm cho các doanh nghiệp nhập khẩu kali.

Hiệp hội dự báo vụ hè thu năm 2009 sẽ phải sử dụng 200 nghìn tấn kali khi trong nước chỉ còn xấp xỉ 100 nghìn tấn (thiếu 50%). Hết quý I-2009 vẫn chưa có doanh nghiệp nào nhập khẩu kali theo đường chính ngạch. Nguyên nhân, do giá phân kali trên thế giới quá cao, khoảng 1.000 USD/tấn, trong khi giá bán trong nước hiện tại là 620-630 USD/tấn. Mặc khác, giá kali trong nước hiện thấp so với giá nhập khẩu khoảng 12.000 đồng/kg, nhưng lại là loại phân có giá cao nhất, nếu nhập khẩu và bán với giá 22.000 đồng/kg doanh nghiệp mới có lãi. Với mức giá này thì nông dân rất khó chấp nhận.Nguồn: www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường