Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kiểm soát nguồn trâu bò nhập vào Việt Nam
03 | 06 | 2009
Bộ NN-PTNT vừa chỉ đạo Cục Thú y và lãnh đạo các tỉnh có đường biên giới với Lào và Campuchia tăng cường công tác kiểm dịch nguồn trâu bò nhập vào Việt Nam.

Theo quy định mới của Bộ NN-PTNT, tất cả nguồn trâu bò nhập vào Việt Nam mà không có hợp đồng của hai bên, được mua bán thông qua hình thức trao đổi giữa cư dân hai bên biên giới thì chỉ được phép đưa vào giết mổ, không được làm giống và trước khi đưa vào sâu trong nội địa thì phải nuôi nhốt ở khu cách ly nằm dọc biên giới trong thời gian ít nhất là 15 ngày. UBND các tỉnh có trách nhiệm đầu tư xây dựng các khu cách ly trâu bò nhập ngoại. Toàn bộ lượng trâu bò trước khi đưa vào thị trường nội địa tiêu thụ đều phải thực hiện thủ tục lấy mẫu, kiểm tra kiểm dịch của cơ quan thú y.Nguồn: www.sggp.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường