Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Một số mặt hàng nông sản xuất khẩu: Lượng tăng nhưng… kim ngạch giảm
03 | 06 | 2009
Mặc dù hiện nay, xuất khẩu gạo và chè đang đạt được những thành tích bất ngờ, một số mặt hàng khác như cao su, thủy sản đang có dấu hiệu thị trường hồi phục trở lại nhưng theo Bộ NN-PTNT thì các mặt hàng nông sản khác nhìn chung vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm thị trường xuất khẩu, sức phục hồi tương đối chậm.

Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2009, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chỉ đạt khoảng 6,44 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đánh giá của Bộ NN-PTNT, hiện nay hoạt động xuất khẩu nông sản đang tăng đáng kể về lượng song kim ngạch lại chỉ nhích lên chút ít do giá xuất khẩu giảm.

Trong đó, sản lượng cà phê xuất khẩu tăng trên 37% nhưng kim ngạch lại chỉ đạt 1 tỷ USD (giảm 0,4%), hạt tiêu tăng gần 41% về lượng nhưng giảm trên 7% về kim ngạch (đạt 246 triệu USD), hạt điều cũng tăng về lượng nhưng lại giảm gần 15% về kim ngạch.



Nguồn: www.sggp.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường